Когато никъде в Европа не е имало нито една държава, българите са имали

Искам да препоръчам едно поведение и моля да не ми се сърдите. Невежеството е страшен бич, а мисля, достатъчно сме бити за да се поучим от грешките си.

България е имала много приятели, които са ставали смъртни врагове и достатъчно врагове, които са ни вадили от огъня. В този смисъл всеки съзнателен гражданин трябва да е убеден, че няма вечни приятели, нито вечни врагове. Любовта и признателността не се предават по наследство и виждате сами, че дори на собствените си деца трудно можем да повлияем.

В минали времена, наши врагове са създали и внушили мита, че България е била империя! Не повтаряйте лековато твърдения, които освен, че не са истина не са и във ваш интерес. Нещо повече, чертаят се и карти на света, в които България е изобразена и очертана като империя. Империите са съвкупност от много народи и националности завладени, подчинени и защитени от общ закон. Управляват се от император. Българите никога не са имали император макар, че в исторически план и такива ни измислят.

Тайното и най-могъщо оръжие на българите в цялата ни история е думата „държава“. Когато другите са имали племена, подчинени в империи, ние пак сме имали собствена държава. Когато никъде в Европа не е имало нито една държава, българите са имали. Само през държавата може да обясните нацията като културна общност! В империите това не съществува. Накратко.

Имаме интерес от знанието, че българите имат и винаги са имали държава. В нея са били асимилирани всякакви народности, които не след дълго са ставали българи по собствена воля. Било е гордост за тях! И мисля да продължим да го правим така, както ни е завещано от хилядолетия…

Николай Марков, Фейсбук