Кой ще обезщети и излекува страданието им? Кой ще ги освободи от травмите им?

Изпратете психолози при хората, чиито животни бяха евтаназирани и при тези стопани, на които предстои животните да бъдат умъртвени.

Нека да помислим какво се случва с психо-емоционалното състояние на пострадалите?

Нека се замислим как ще се възстановят нервите им? Кой ще обезщети и излекува страданието им? Кой ще ги освободи от травмите им?

Те, хората, нямат милиони, те имат само животните. За стопаните те са целият им живот. Те са и началото, и краят!

Не бъдете коравосърдечни и се погрижете веднага да бъдат командировани психолози на място, които да се погрижат за стресираните и уплашени хора! Всеки българин е ценен! Всеки българин на фона на все по-обезлюдяващата се България е значим! На пейзажа на плашещия демографски срив, където българското семейство се нуждае от огромна държавна подкрепа, насърчаване и подпомагане, всеки българин е необходим, за да изпълним мисията си!

Нужно е да се съхраняваме и опазваме, за да ни има като народ, а не да се разболяваме и страдаме от липса на отговорност, от липса на съпричастност, от отсъствие на чиновническа заинтересованост, от недоимък на управленска грижа, от дефицит на всеобща чуваемост. С желание за пир, гуляй, самодоволство, алчност и безхаберие до никъде не се стига!

Винаги съм казвала и пак ще кажа, че Българин на Българина трябва да помага навсякъде по света! И българин на българина ръка не трябва да вдига никога, защото за народа ни тези действия ще бъдат ненужна и негативна перспектива!

Истинският Българин, този с истината в сърцето си, ръка може да подава за помощ, съдействие, за надежда, оптимизъм и за новото бъдеще на хоРАта в хорото на единодействието, което да осигури на всеки мир и спокойни старини!

Време е да се научим на отговорност! А в думата отговорност има ключ от две думи. Отговор нося! Да донесем отговорност, означава да донесем отговор и решение за всякакви трудности и житейски ситуации.

Не да бъдем безхаберни, а да сме прагматични, разумни и съзнателни за всяка своя постъпка и резултатите от нея. И нека да мислим преди да направим избор за разумно или неразумно действие – как тази моя и твоя стъпка може да се отрази на всеки друг около нас.

Останете със здраве!

Цвета Кирилова, Фейсбук