Колко е броят на ромите на територията на България? Колко е броят на децата на ромите?

Изглежда, уважаеми дами и господа, не сте прочели Чл. 7. от Конституцията на България: „Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.“ Бихте ли ми посочили как държавата отговаря за нанесените вреди? Какво е държавата?

Нещо мнимо ли е, извънземна цивилизация ли е, работи ли някои в нея за изпълнението на чл 7 от Конституцията на България и как? А сега отново да се върна на темата за малцинствата, като предварително заявявам, че напълно споделям, че между всички български граждани има знак за равенство и пред правата, и пред свободите, НО И ПРЕД ЗАДЪЛЖЕНИЯТА! В тази връзка питам:

Колко е броят на ромите на територията на България? Колко е броят на децата на ромите? Колко роми работят официално по документи в България? Колко и какви данъци плащат ромите? Колко средства – месечно и годишно, от нашите данъците покриват изплащаните на ромите социални помощи, ток, вода и други привилегии? Ако държавата забави парите на ромите, какви са последствията? Какви конкретно са заслугите и предимствата на ромите, за да получават помощи? Колко неправителствени ромски организации има в България? Колко са средствата и откъде идват приходите за издръжка на организациите им? Колко европейски програми издържат проекти, насочени само към ромската общност и малцинствата?

Защо 25 години интеграцията на ромите не е осъществена, след като ние финансираме порядъчно с личните си средства тази нереализирана до сега интеграция? Какъв брой от тези роми имат основно образование? Колко от децата в ромски семейства ходят на училище, след като в България основното образование е задължително!

Защо Отново Конституцията е нарушена, тъй като Чл. 53 казва: Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително! Кой съблюдава изпълнението на член 53 от Конституцията и как? Защо голяма част от ромите са необразовани и кой е виновен за това? Защо 25 години съдбата на България се определя от неграмони и малообразовани по време на избори? Защо в изборното законодателство критериите платени данъци и образование не са основни, за да се упражнява право на глас? При какви условия ромите ползват услугите на българското здравеопазване? Колко от ромите имат легално придобито право за управление на МПС и колко от тях имат документи за управление?

Също така питам: Защо от 36 члена в Глава втора от Конституцията на Република България – „Основни права и задължения на гражданите“ има ЕДВА 3 за техните задължения? Какви са последиците за мнозинството от българските граждани, които не плащат своите данъци? Кой има повече права, малцинствата в България или мнозинството българи? Има ли демокрация в България и къде е тя? Това е само началото от питания, предстоят още много!

Цвета Кирилова, Фейсбук