Колко е реално населението на България, че 6 227 901 са гласоподавателите?

Колко е реално населението на България, че 6 227 901 души имат право на глас и ще избират кметове и общински съветсници?

В 07:00 часа днес започнаха изборите за общински съветници и кметове.

Според утвърдените от ЦИК избирателни списъци правото си на глас следва да упражнят общо 6 227 901 гласоподаватели.

На местните избори тази неделя гласуваме с няколко бюлетини – бюлетина за кмет на община; бюлетина за общински съветници; бюлетина за кмет на кметство.

В големите областни градове, където има районно деление, като София, Пловдив, Варна, ще се гласува с до четири броя бюлетини. Причината е, че там освен с бюлетина за кмет на община и бюлетина за общински съветници, гласуваме и с бюлетина за кмет на район, а в кметствата към тези общини – с бюлетина за кмет на кметство.

Общо 66 са партиите и коалициите, получили регистрация за участие в местните избори.

Общият брой на кандидатите в местните избори е 36 251 души. От тях за общински съветници – 29 493, за кметове на общини – 1254, за кметове на кметства – 5041, за райони – 463 и за кметства само с един кандидат – 392-ма. Общини, за които има само един кмет за община – петима.

Най-голямата листа за кандидати за кметове на община е в София – 20 кандидати, следвана от Пловдив – 14, Шумен – 13.

Броят на кметствата с над 350 жители и където ще има избори за кмет е 1968. Сравнено с 2015 година, те са по-малко, но тогава се гласуваше в населени места с над 100 души население и се е гласувало в 3188 села.

Кандидат за кмет е избран на първи тур, ако за него са гласували повече от 50 на сто от подалите своя вот. Ако никой от участниците не е събрал такава подкрепа, в населеното място се провежда втори тур между двамата кандидати, събрали най-много гласове.

Балотажът е на 3 ноември, в неделя, седмица след първия тур.

На тези избори не е задължително да се гласува с всички бюлетини. Може да се гласува за избор на кмет, но не и за общински съветници, например, или обратно.

Листите за общински съветници са с номера до 100, а преференциите започват от 101. Имената на кандидатите за общински съветници не са записани в бюлетината. При желание да се даде преференция техният номер може да се провери в списък пред изборните секции.

Бюлетините, с които се гласува за кмет на община, кмет на кметство, както и районен кмет в София, Пловдив и Варна, са еднотипни. От лявата страна са имената на партиите и коалициите, издигнали кандидати, а от дясната – имената на кандидатите.

По средата са квадратчетата с номерата на партиите, коалициите и независимите кандидати.

Най-отдолу има опция „Не подкрепям никого“. От лявата страна на бюлетината за избор на общински съветници са вписани наименованията на всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи, както и имената на независимите кандидати; а от дясната има кръгчета за отбелязване на преференция, в които има номера от 101 нагоре. Има и възможност „Не подкрепям никого“.

При местните избори няма секции извън страната. На тези избори няма да има и машинно гласуване в нито една от секциите.

Агитацията в изборния ден е абсолютно забранена. Абсолютно е забранено под каквато и да е форма и начин да се обявяват и резултати от допитване до общественото мнение за изборите 24 часа преди приключването на изборния ден, т. е. от 00.00 часа на 26 октомври. Такива резултати може да се оповестяват едва след 20.00 часа на 27 октомври, когато приключва изборният ден.

Вотът ще се смята за валиден, ако сте гласували само за една партия или коалиция, като поставите знак Х или V в кръгчето с неговия номер с химикал, пишещ със син цвят. Квадратчето „Не подкрепям никого“ за първи път ще присъства в бюлетината за местни избори и ще заема последното място в нея.

На изборите не се допуска гласуване с шофьорска книжка или задграничен паспорт. Хората с непълни, заличени или сгрешени адреси имат избирателни права и ще могат да гласуват, като ще бъдат дописвани в избирателните списъци. Има населени места с променени имена на улиците, така че те се разминават с адресите в личните документи. Тези хора ще попълват декларация, че не са гласували на друго място.

Службите на МВР, които издават документи за самоличност, ще работят днес от 08:30 до 19:30 часа и ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас.

Българските неправителствени организации, регистрирани да наблюдават изборите на 27 октомври, са 13 с общо 2137 наблюдатели.

С последните промени в Избирателния кодекс се дава по един протокол за отчитане на резултати. От ЦИК препоръчват членовете на СИК да правят чернови на протокола от гласуването, данните от който, след като бъдат проверени, да бъдат вписвани в официалния протокол.

ЦИК забрани работа на видеокамерите в училищата и другите места за гласуване с цел осигуряването на тайната на вота на избирателите – от 7.00 ч. до 20.00 ч., а там, където изборният ден продължава – до 21.00 часа, което ще важи и за двата тура.

С друго решение на ЦИК след изборите всички избирателни списъци ще се предадат на ГД ГРАО за извършване на повторна проверка, за това дали има избиратели, които са гласували в нарушение на Изборния кодекс, т. е. без да имат избирателни права, или са гласували на две места.

Уредена е и работата на подвижните избиратели секции до хората със затруднено придвижване и други институции.

На предходните местни избори през 2015 година избирателната активност е била 40.83 процента, като в София е била едва 17.89 на сто.

Източник: Епицентър.БГ