Колко милиона българи още трябва да погинат, от забавяне на разобличаването на престъпниците в управлението на държавата ни

Вчерашното ми гостуване на телевизия Евроком!

„Градският човек в България е силно разочарован от действията на правителството на САЩ, защото очакванията му бяха различни.

Налице е безспорен факт заложен в официални документи, че страната ни е най-корумпираната в целия Европейски съюз. И няма как мащабите на тази корупция да се разкриват чрез лицето на никому неизвестен съдия, още повече, че по компетентност и качества той не би трябвало да е там.

От нашите партньори, ако наистина те ни възприемат като такива, нашето общество очакваше истинска подкрепа. За съжаление се оказахме в положението на евреите по време на Втората световна война, когато заради забавяне откриването на втория фронт, еврейският народ даде най-много жертви – само за година и половина.

Колко милиона българи още трябва да погинат, от забавяне на разобличаването на престъпниците в управлението на държавата ни, за да бъде удовлетворено нечие съюзническо невежество и глупост? Европейско ниво политици ли са българските престъпници, настанени трайно на държавните катедри и недостъпни за всяка вътрешна и международна правна норма? Не мисля.“

Николай Марков, Фейсбук

<