Конституционният съд: Без права сте – да ви е ясно!

Конституционният съд:
БЕЗ ПРАВА СТЕ – ДА ВИ Е ЯСНО!

**** Съдиите отхвърлиха възможността да жалите цените на ток, парно, вода и т.н.

Вчера Конституционният съд отхвърли искането на омбудсмана за антиконституционност на ограниченията да се жалят решенията за цени на тока, парното, водата…
Понеже съответното Решение № 11 по дело № 8/2018 е трудно откриваемо на сайта му (случайно ли?), давам този пряк линк към него:
http://www.constcourt.bg/…/fea8f1ae-d0e3-44b3-87cc-419e49dc…

Освен това ми направи впечатление, че не са публикувани особените мнения на несъгласните с мнозинството съдии Георги Ангелов и Филип Димитров.

________________________________________
Най-общо казано, според Съда с тези актове за цените се засягат във всеки отделен случай за всяка енергоразпределително, В и К, топлофикационно дружество конкретна маса потребители, а не всички – цялото население и затова гражданите не са лишени от права, както твърди омбудсманът.
________________________________________

„Макар чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката да предпоставя възможност за обжалване законосъобразността на актовете на КЕВР, разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ, която обявява решенията за утвърждаване на цени за доставка на електрическа енергия, природен газ и вода на гражданите за индивидуални административни актове, по същество ограничава тази възможност“, обяснява в искането си Мая Манолова. Така според нея се нарушава принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), както и възможността гражданите да обжалват всички административни актове, които ги засягат (чл. 120, ал. 2 от Основния закон).

Аз лично смятам, че всъщност трябваше да се иска обявяване на антиконституционност на текст от Административно-процесуалният кодекс, на който се е опрял съответният текст от Закона за енергетиката.
Ето го този член от Кодекса:
Чл. 22. Производството по този раздел не се прилага за:
1. административни актове, които по силата на специален закон се издават и изпълняват незабавно или е предвидено специално производство с оглед на естеството им;
2. индивидуалните административни актове на Министерския съвет.

======================================
С решението си съдиите прегазиха европейските правила и Регламент (ЕС) № 1227/2011 на ЕС от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.
Този регламент гласи следното:
„Член 14 Право на обжалване
Държавите-членки гарантират, че на национално равнище съществуват подходящи механизми, съгласно които всяко лице, засегнато от решение на регулаторния орган, има право да обжалва пред орган, който е независим от заинтересованите страни и от което и да е правителство.“
======================================

Въобще безпардонността на родния „елит“ и производния му Конституционен съд достига в последно време неподозирани висоти.
Например в началото на годината тези лица решиха, че заплатите не са ви право, а подаяние от чорбаджията
(мой пост НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ НАЙ-СЕТНЕ:
НЕ ВИ СЕ ПОЛАГАТ ЗАПЛАТИ! ЩЕ ВИ СЕ ПЛАЩА СПОРЕД КЕФА НА ЧОРБАДЖИЯТА ВИ! ТОВА Е!)
https://www.facebook.com/grigor.lilov/posts/1541922922590308

На омбудсмана му остава прекрасната възможност поради изчерпане на правните механизми у нас да се обърне към Европейския съд с такова искане, както вече са го сторили няколко борци срещу неправдата и две обществени организации у нас.
И въобще бих препоръчал на Мая Манолова вместо да се разплаква, усилено да щурмува с искания Европейския съд – това е единственият РЕАЛЕН шанс нещо да се промени у нас!

Григор Лилов, Фейсбук