Корнелия Нинова: Трябва да спрем демографската катастрофа. Народът ни се топи!

Нито едно управление не може да се справи добре без подкрепата и взаимодействие с местната власт, защото именно тя е до реалните проблеми в страната.

Това заяви в социалната мрежа Фейсбук лидерът на БСП Корнелия Нинова след представяне на проекта на БСП за местното развитие.

Години различни правителства са водили диалог с вас – кметовете, но проблемите ви остават и се задълбочават. Целта на нашия проект, който предлагаме, е да намерим реални решения на реални въпроси, а не политическо предизборно говорене с обещания. Наистина да очертаем няколко наболели проблема и да търсим реални решения. Години наред си говорим за децентрализация. Да намерим начин да я направим.

Големите цели са да намалим различията между големите и малките населени места и да решаваме реалните проблеми на хората в общините. Прехвърлят ви се отговорности, без осигурено финансиране. Такъв пример беше с прехвърлянето на професионалните гимназии на общините.

Казваме, че имаме нужда от професионални кадри, но даваме гимназиите на общините без да са получили финансов ресурс да ги издържат. Това крие опасност от закриването им поради липсата на пари в общините.

В програмата на БСП има други мерки, които се отнасят до живота и стандарта в общините. Възнамеряваме да създадем фонд „Индустрия”, да заделим от бюджета 500 милиона лева за него, които да бъдат насочени към общините за проектно кандидатстване за разкриване на производство.

Голямата цел е – работни места и да се спре демографската катастрофа в малките населени места. Освен това, за да задържим младите хора предвиждаме опрощаване на лихвите по кредит за първо жилище, ако е до 150 000 лева.

Предвиждаме още да се възстановяват по 50 лева от данъка на всеки родител за всяко дете.

Имаме и далечна цел – да постигнем чрез приемственост със следващите правителства – ръст от 8 милиона българи. Народът се топи и ако не си поставим тази цел нищо друго няма значение. Както и да няма българин под прага на бедност.

След като много кметове споделиха, че голяма част от земеделските субсидии отиват в ръцете само на няколко производители, споделих, че БСП предвижда да се определи таван на субсидиите, така че те да не бъдат концентрирани само в ръцете на едни и същи производители.

На дискусията беше отбелязано, че общини осигуряват около 80% от всички дейности в услуга на гражданите с едва 15% от публичните финанси, докато другите европейски общини разполагат средно с 35% от тях. Беше отчетен и фактът, че се утвърди порочната практика държавата да прехвърля дейности на общини, без да осигурява необходимите финанси, както и че се задълбочават все повече междурегионалните различия, не се формират политики, гарантиращи условия за балансирано и устойчиво развитие на регионите.