Криза за кадри: Бизнесът не наема работници, били неподготвени

Криза за кадри на трудовия пазар у нас. В продължение на 4 години в периода 2012 – 2016 г. почти половината от работещите предприятия не са наемали работници.

Това показва изследване на Националния статистически институт.

Към края на 2016 г. у нас са функционирали 350 хил. предприятия. Близо 170 хил. от компаниите не са търсили работници през разглеждания период.

Икономистът Мика Зайкова посочи пред Bulgaria ON AIR, че тази статистика е свързана с жизнения цикъл на предприятията. По думите ѝ жизненият цикъл на българските фирми е много кратък.

„Средно на година се раждат 12% фирми, от които задължително 10% след една година „умират“. Нашето законодателство е толкова нечитаво, че се поправя поне 5 пъти в годината“, обясни тя и отбеляза, че трябва да бъде поправен Търговският закон в частта за несъстоятелността.

„Хората започват да работят по 12 часа. Има фирми, в които постоянният персонал е само една трета от общия. Имаме 100 хил. души, които са трайно безработни“, каза още Мика Зайкова.

Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов посочи, че през последните 3 години основният проблем на бизнеса е именно липсата на работна ръка.

Той каза, че около 92% от предприятията в България са микропредприятия – до 10 човека нает персонал.

Иванов обясни, че всяка предприемаческа идея започва със създаване на предприятие, но когато предприемачът започне да я реализира, той гледа да минимизира всички разходи, включително разходите за работници.

„Във всички сектори на икономиката липсва работна ръка. Безработницата е структурна. Новосъздадените фирми трябва да се конкурират за работна ръка с малки, средни и големи фирми. Кадрите са оскъдни, неквалифицирани и неподготвени да заемат свободните работни места“, каза още Иванов.