Манолова: КЕВР незаконосъобразно увеличи цената на парното в интерес на енергийните дружества

Омбудсманът Мая Манолова изпълни намерението си и внесе поредна жалба срещу необоснованото, според нея, решение на Комисията за енергийно и водно регулиране да увеличи цената на парното.

Към жалбата, подадена в Административния съд на София-град, се присъединиха и граждани, и представители на неправителствени организации, съобщава „КРОСС“.

Манолова бе категорична, че решението на Комисията за енергийно и водно регулиране от 7 април, с което цената на топлинната енергия е увеличена средно с 23 процента, е незаконосъобразно.

„И в този случай нямаше предвиденото в закона обществено обсъждане. Процедурата по повишаване на цената на парното започна още преди да е извършено увеличението на природния газ и в хода на самата процедура от топлофикационните дружества не бяха постъпили заявления с искане за това увеличение. На практика КЕВР служебно увеличи цената на парното в интерес на енергийните дружества, без те да са инициирали тази процедура. Решението е без мотиви, неаргументирано, без съответен икономически анализ. Затова не може да бъде направена проверка как е извършено ценообразуването“, обяви Манолова, цитирана от БНР.