Манолова с остро писмо до КЕВР: Рязкото увеличение на природния газ е поредният натиск върху българския народ

Омбудсманът Мая Манолова изпрати остро становище до Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) срещу драстичния скок на цената на природния газ, съобщава „КРОСС“

„Както всички знаем, увеличението на цените на основните горива води след себе си увеличение на цените на стоките и услугите, но не и обратното“, отбелязва Манолова.

Тя подчертава, „че рязкото увеличение на природния газ е поредният натиск върху българския народ и ще доведе до трудно преодолими, а за някои групи от хора – непреодолими проблеми.“

Ето какво гласеше обръщението на омбудсмана към КЕВР и по-специално към председателя на комисията Иван Иванов:

Уважаеми г-н Иванов,

Обръщам се към Вас с тревога и притеснение относно драстичното поскъпване на цената на природния газ, което ще повлече след себе си редица проблеми за гражданите и бизнеса.

Без да е още факт решението на КЕВР за утвърждаване новите цени на газа, се провежда открито заседание за обсъждане на доклад относно изменение на цени на електрическата енергия.

Създава се впечатление за хаос и замитане на следи от недалновидни решения или бездействия.

Както всички знаем увеличението на цените на основни горива води след себе си увеличение на цените на стоките и услугите, но не и обратното.

Увеличението на цената на природния газ неминуемо ще доведе до увеличение на цените на електрическата и топлинна енергия, на хранителните продукти, на транспортните и медицински услуги, фармацевтични продукти и т.н.

Необходимо е да подчертая, че при изпълнение на регулаторните си правомощия КЕВР следва да се ръководи и от принципите за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите, както и за създаване на гаранции за защита на крайните клиенти.

Убеждението на гражданите е, че при взимане на решенията надделяват интересите на енергийните предприятия.

Категорична съм, че при вдигане на цените на природния газ, на електрическата и топлинна енергия следва да се прави анализ от експерти за отражението им върху икономиката и потреблението.

В заключение, становището ми относно рязкото увеличение на цената на природния газ е, че това е поредния натиск върху българския народ и ще доведе до трудно преодолими, а за някои групи от хора – непреодолими проблеми.