Манолова за коронавируса: Правителството закъсня, изпусна ситуацията. Незабавно да се отблокира резерва на НЗОК

Правителството закъсня с редица от превантивните мерки, изпусна ситуацията като не установи първоизточниците на вируса в страната и допусна сред първите пострадали да са именно медиците, смята Мая Манолова, цитирана от Фрог нюз

То допусна паника и хаос в превенцията и защитата на гражданите от коронавируса.

Правителството създаде Национален щаб, но няма изработен план за действие при пандемия с COVID-19, нито разчети за защита на гражданите, бизнеса и домакинствата от икономическите последици от епидемията. Гражданите се съмняват в достоверността на информацията от щаба и правителството и декларират недоверие в нейната навременност и пълнота. Допусна се лекари и медицински сестри да напускат поради липса на гаранция за тяхното здраве, се казва още в платформата на Манолова.

Предлагат се 12 мерки за защита на гражданите в условията на пандемията:

1. НЗОК да отблокира резерва си и да премахне изцяло лимитите за изследвания и консултации. Да се отблокира и Държавният резерв за покриване на нуждите на гражданите и здравните заведения във връзка с епидемията.

2. Незабавно да се ангажират всички здравни институции и лечебни заведения – болници, лаборатории, лекарски практики и други в системните мерки за защита на гражданите – независимо дали са частни, общински, държавни, др.

3. Да се засилят мерките за ранно откриване на носители на инфекцията и поставянето им под карантина, като се осигури масово изследване на граждани и особено хора в контакт с болни. Да се осигури безплатно изследване за коронавирус на всички болни с вирусни заболявания.

4. Да се осигурят лични предпазни средства за всички лични лекари. Такива предпазни средства да се осигурят и на медицинските специалисти, независимо в какъв тип здравни заведения работят – частни, държавни или общински. Да се осигури адекватно заплащане на дневните им смени и нощния труд и в спешен порядък да започнат преговори с напускащите медицински работници.

5. Да се осигурят достоверни епидемиологични публични данни, за да се формират политиките на базата на надеждна информация и точна медицинска статистика.

6. Да се осигурят своевременно нужните легла, апаратура за обдишване и интензивни грижи и да не се допуска забавяне в снабдяването и дефицит, както вече се случи с предпазните средства, спирта и маските.

7. Правителството да осигури бързи тестове и да ги разпространи в цялата здравна и аптечна мрежа заедно с инструкции за употреба, за да се разшири максимално обхватът на изследваните граждани. Да се спазва правото на пациентите да са информирани за здравния си статус и да определят поведението си на тази база.

8. На аптечната мрежа в страната да се осигурят нужните противогрипни лекарства в достатъчни количества. Да се въведат строги санкции за спекулиращите с цените търговци, обекти и аптечни мрежи.

9. Да се прекрати разнопосочното публично говорене и създаване на паника от страна на премиера Борисов и представители на правителството в условията на епидемията.

10. Правителството да организира информационни кампании и инструкции за гражданите във връзка с епидемиологичната обстановка в страната съвместно със средствата за масова информация, в това число и информационни брошури.

11. Правителството незабавно да представи финансов и икономически анализ на въздействието на епидемията върху бюджета и икономиката на страната и да обяви икономически и социални мерки за ограничаване на щетите върху домакинствата, бизнеса и гражданите.

12. Да се предприемат мерки за защита на хората в домовете за възрастни хора и хосписите и да се организира снабдяването с храна на самотни възрастни хора.