Масонството и илюминатите

Масонството и илюминатите

В днешно време царуват редица конспиративни теории, където почти няма разлика между масонството и илюминатите. Това е така, понеже повечето конспиративни теории не залагат на историята, където има редица факти и доказателства, а залагат преди всичко на митовете и легендите.

Възникване на масонството и масонските ложи

Масонството не е изникнало в древен Египет, нито е свързано с Ордена на Тамплиерите. Неговото начало е някъде към края на 17-ти век в Англия, но е било по-застъпено в нейните колонии и най-вече в Карибския регион.

Масонството е създадено, като тайно общество, което е имало за цел да създаде „държава вътре в държавата“. По онова време пиратството и контрабандата на редица стоки са били много доходоносни. Това, което вършели в тайните масонски общества е улесняване на пиратството, контрабандата, избягването на законите, уреждането на подкупи и редица други извън закона дейности по онова време. Членовете на масонската ложа си разменяли информация, уреждали са спорове по мирен път и най-вече са сключвали редица сделки помежду си или пък са се наговаряли за създаването на дадени спекулации.

Масонските ложи са били и място, където хората са общували, като равни. Там не са се делили спрямо класа или потекло. Най-бързо са се развили ложите в Карибския регион и Тринайсетте колонии – днешните САЩ. Самото наименование „нов световен ред“ произлиза от масонските ложи в новия свят (така са наричали континента Америка), където искали да наложат нов ред на равенство между класите.
През 18-ти век Масонските ложи се разпространяват много бързо из цяла западна Европа. Чрез тях в Европа настъпва епохата на Просвещението. В този период самите масонски ложи стават нещо, като „мода“ сред аристократите, а покрай тях се вкарват и редица кичове, развратни ритуали и оргии.

Орденът на илюминатите и Адам Вайсхаупт

По онова време на сцената на просвещението се появява Адам Вайсхаупт. Той е професор и възпитаник на Ордена на йезуитите. Според Адам Вайсхаупт масонството е продължение на разпасаната аристокрация, която той е ненавиждал. В масонските ложи са членували само хора с доказано потекло или такива придобили някакво богатство от наследство или спекулации. В тези ложи нямало никакъв морал, а всичкото е било един маскарад оцветен в много окултни и сексистки ритуали.

Тогава Адам Вайсхаупт решава да създаде орден, който да е носител на истинско просвещение, което е базирано на действие, а не на безсмислени ритуали и гуляи. За тази цел той обединява професорите в университетите в тайно общество, което първоначално се е казвало Орденът на перфекционистите. Така се е казвал, понеже са изповядвали идеологията, че човек трябва да се усъвършенства, докато стане съвършен.

На 1 май 1776 година Адам Вайсхаупт създава Орденът на илюминатите. В техните редици са се търсели хора с познание, а не такива с доказано потекло. През 18-ти в. или в Ерата на Просвещението се раждат много гении, но много малко от тях оцеляват и още по малко пък развиват дарбите си. Адам Вайсхаупт едно от първите неща, които прави е да започне издирването на такива хора чрез специални агенти на ордена, които са ги наричали „nvnntivs – nuntius“ – вестоносци от латински. Голямата част от мислителите, философите и откривателите по онова време са развили своите дарби благодарение на Ордена на илюминатите, но също така и са работели, станали са част от този орден. За Адам Вайсхаупт не е било от значение към кой род принадлежиш, а какъв мозък имаш в главата си.

Като заключение може да кажем, че масонството е създало идеологията на просвещението, но е нямало организираност, за да е приложи. Илюминатите са тези, които прилагат идеите на просвещението и довеждат до избухването на Американската революция, Белгийската революция и Френската революция.