Мика Зайкова: Средната работна заплата у нас е по-ниска от минималната в ЕС

„Все още не може да се говори за криза на българската икономика, но тя вече навлиза в рецесия“.

Това каза за Радио Варна финансовият анализатор Мика Зайкова.

Според нея, основните проблеми пред бизнеса остават липсата на реални инвестиции, на квалифицирана работна ръка и корупцията.

Рязко намаляват инвестициите в капитал, а се увеличават дълговите инвестиции, т.е.фирмите-майки предпочитат, вместо да дадат капитал и да стабилизират дъщерното дружество в Българя, да му дадат заем. Това означава на практика, че тези инвеститори са с единия крак навън.

Мика Зайкова подчерта, че има ръст на икономическите резултати, но само в отрасъл „Услуги“, докато в отраслите „Индустрия“ и „Аграрен“ има спад.

Финансовият анализатор коментира, че един от начините за излизане на икономиката от рецесията е вдигането на доходите на работещите. Мика Зайкова напомни, че средната работна заплата у нас е 1260 лева. Тя е по-ниска от минималната заплата в 13 страни-членки на Европейския съюз.