Минималната заплата от 560 лв. = 434 лв. чисти

МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ОТ 560 ЛВ.= 434.55 ЛВ. ЧИСТИ

*** Вдигат я, за да посъберат някой лев за плащане на пенсиите

*** 15,6 хиляди души взимат с пъти и пъти повече, отколкото взимат общо 53.4% от всички работещи у нас.

От 1 януари минималната заплата става 560 лв.
Това означава чисти 434,55 лв. за онзи, който я получава.
Означава и разход от 665,95 лв. за работодателя. Защото той също плаща част от вноските за различните фондове – пенсионен, здравен, за безработица и т.н. Сумата за тях, излязла от джоба му за вашите осигуровки, е 105.95 лв.

Т.е. до работника или служителя достигат само 65% от парите, които са заделени за труда му. Държавата прибира над една трета – 35% от тях.

35% данъчно-осигурителна тежест върху минималната заплата е непомерна величина. За ваше сведение – при тези 434,55 лв. минимална работна заплата линията за бедност, обявена от правителството, е 321 лв.

У нас на минимална работна заплата са поне 403 000 души (реално минимална, без да има доплащане на ръка) – основно в хотелиерството, ресторантьорството, поддържането на чистотата)

Иначе у нас официално на минимална работна заплата (510 лв. за 2017) се водят 1 650 000 души. Т.е. всеки втори работещ – тези хора са 53.4% от всички заети.

**** Според мен правителството я вдига, защото така ще събере повече пари от осигуровки, за да кърпи дефицитите в социалните фондове.

––––- справка –––––

Малко над 800 000 души работят за до 1000 лева, като това са още 26% от работещите.
Общо 2 469 388 души работят за до 1000 лева или това са 79.5% от работещите.

15.6 хиляди души от всички заети у нас – т.е. под 0.5% от общото им число изкарват близо пет пъти повече, отколкото 53% от работещото население. Те. средностатистически всеки от тези хора трупва на година милиончета.

И не е без значение, че доходите на физическите лица се облагат с 10% данък, обаче данъкът върху дивидентите (откъдето тези хора получават лъвския пай от парите си) е само 5%.

Григор Лилов, Фейсбук