Министерство на правосъдието следва да се преименува на Министерство на правокрадието

ЗА НОВ ПОДХОД КЪМ КРАЖБАТА

Опорни точки на тезата

Т.нар. Министерство на правосъдието следва да се преименува на Министерство на правокрадието. Като негова основна задача трябва да се запише защитата на правото да крадеш, да заобикаляш законите, да искаш и да вземаш подкупи. Органите на Министерството трябва да наказват сурово всеки, който разгласи закононарушение, изобличи крадец, посочи престъпник, разкрие далавера, осуети грабеж. Колкото предотвратената кражба е по-голяма, толкова по-тежко наказание трябва да се налага на този, който е сигнализирал за нея.

Правото да крадеш се издига като висша морална ценност. Ако някой не краде и все пак попадне в управлението, да бъде незабавно превъзпитан или неутрализиран. В една структура, чиято основна задача е да се краде, всички трябва да са крадци. Изключенията са недопустими.

Кражбата се смята като смекчаващо вината обстоятелство, ако по време на нейното осъществяване е извършено деяние, квалифицирано от ретроградните сили като престъпление – убийство, осакатяване, катастрофа, палеж.

Усилията за развитие на корупцията трябва да бъдат насърчавани, а вдъхновителите им – награждавани. Никой не трябва да пречи, ако органите на правокрадието започнат да се разправят с противник на системата. Те трябва да действуват безмилостно, за да може да продължава да се краде безжалостно.

–––––

Заб. Всяка аналогия на горните опорни точки с отделни решения на български съдилища по обвинения за кражби, вземане на подкупи, източване на бюджета, нагласени обществени поръчки, търговия с влияние, купуване на избори и т.н. може да се смята за случайна.

Васил Василев, Фейсбук