Министър Ангелкова: Имиджът на българския туризъм зависи от всички нас

Плажовете са много различни по българското Черноморие и именно затова това с прехвърлянето им към Министерството на туризма през 2016 година ние стартирахме дискусия за тяхното групиране в зависимост от това дали се намират в национални курорти, дали се намират в големи градове, както тук градските плажове в Бургас, дали се намират в малки селища.

Всички са много различни по своите характеристики и зависи също така и къде се намират и съответно туристите, които ги посещават, каза в предаването „Беновска пита”, министърът на туризма Николина Ангелкова, пише Novini.bg.

Този дебат, който водим, той продължава и със сигурност е основна част от ключовия такъв, който сме стартирали за цялостното развитие на българското Черноморие във всичките му аспекти, защото Стратегията за устойчиво развитие на туризма до 2030, която миналата година приехме заедно с плана за действие към нея, със сигурност поставя основен акцент за действие именно върху българското Черноморие, защото летния ни туристически продукт е основен, каза още тя.

Мен много ме е яд от тази негативна кампания, която се изсипа върху българския туризъм и винаги съм казвала, че имиджът на българския туризъм зависи от всички нас. Зависи от нас като представители на правителството, от местните власти, от бизнеса, от медиите, от неправителствения сектор, от всеки един български гражданин. Ние формираме имиджа на българския туризъм. Никога не сме крили, че има проблем. Винаги ще има, но в крайна сметка е много важно незабавно да се намира решение, да сядаме да дискутираме. Няма как едно нещо да се хареса на всички. Със сигурност е важно да има дебат и да се намери балансът. Но единични примери, които съществуват в целия свят, които съществуват в другите държави, когато ние изтъкваме само тях, това неизменно дава своето негативно отражение върху целия отрасъл, каза министърът на туризма.

Министерството на туризма винаги е представлявало държавата по отношение на концесионирането на морските плажове и по Закона за устройството на черноморското крайбрежие, и по Закона за концесиите. Това, което всъщност ние направихме, бе изцяло свързано с процедурата и със сроковете, защото по Закона за концесиите, където, повтарям, единствено концедент и представител на държавата по отношение на морските плажове бе единствено министъра на туризма, а в момента е Министерски съвет, съответно сроковете бяха приравнени със сроковете и процедурите като за летище, за пристанище. Вие смятате ли, че един плаж, например този градски плаж в Бургас, трябва да бъде приравнен с изискванията за летище?

Това, което направихме, бе свързано съответно с процедурите и сроковете. Защото по специалния ред, какъвто ред имат и подземните богатства и минералните води, защото са изключителна държавна собственост и обекта на самата концесия е доста по-специфичен предвид и сезонния характер, за нас е много важно самата подготовка и провеждането на процедурата да отнема между 4 и 6 месеца. И съответно обжалването след това няма как да го предвиждаме. Но по този начин ние можем да гарантираме една устойчивост, една предвидимост, прозрачност, гъвкавост във времето, което искат всички големи международни туроператори, които работят на пазар България, категорична беше Ангелкова.

Ние ако искаме да имаме качествен туристически продукт, ако искаме да посрещаме достатъчно много туристи, това зависи изключително много от качеството на услугата, която предлагаме. Със сигурност Министерството на туризма в една свободна пазарна икономика няма как да влияе в процеса на определяне на цените. Търсенето и предлагането определя ценовата политика навсякъде. Това, което ние сме направили да имаме някаква база и контрол по отношение на цените за плажни принадлежности е свързано с методиката, която приехме преди 3 години, където 40% от тежестта при избора на концесионер се пада на това дали бъдещия концесионер предлага по-евтини цени на плажни принадлежности, каза още тя.

Източник: Petel.bg