Млада българка: Г-н Плевнелиев, вие на коя държава бяхте президент?

Слушам президента и си мисля, в колко хубава държава живее този човек!!!!!

Огромния прогрес, който има неговата държава, успехите в здравната, пенсионната и социалната политика, отново ме обзема онова чувство, че с политиците ни живеем в различни държави!

Ние сме държава, в която деца и животни се спасяват чрез групи за взаимно помощ в Интернет, институциите са последното нещо, на което се разчита, хората си търсят откраднати и изгубени вещи също чрез социалните мрежи!

Всички казваме „Това е България!“ и това сякаш обяснява всичко!

Здравната и пенсионната реформа са геноцидни и зловредни……Институциите са неработещи, безработицата не е реална, понеже в бюрата по труда се регистрират само хора получаващо обезщетения или някакви други облаги изискващи регистрация там!

Г-н Плевнелиев, вие всъщност, на коя държава бяхте президент?

Г.А., Фейсбук