Може ли да има референдум за независимост в България като този в Каталуния?

Може ли да има референдум за независимост в България като този в Каталуния?

За да бъдем Нация, нужно е да имаме силна идеология, която да обединява група индивиди върху дадена територия.

За да може тази група от индивиди да живее на същата тази територия, тя трябва да има общ интерес и социален ред, който да позволява нейното културно и икономическо развитие.

Изминатият път във времето от тази група индивиди се нарича историческо развитие и тя е един от основните фактори за нейното запазване и идентичност.

България вече не е нация, това е моето усещане. Тя няма идеология, бих казал дори, че България няма стратегическа визия за изграждането на своето бъдеще. Групата индивиди, които съжителстват на тази територия не съществува като цялостна група. Общността, която живее на тази територия скоро ще се разпадне на малки групи, защото тя няма усещане за национална идентичност. Социалният договор, или социалният ред не съществува и поради тази причина групата се разпада на общности, които сами по себе си са обречени на изчезване.

Какво се случва в България?

Чужди сили работят от години за разцепването на нашата идеология и прокарването на техни идеологии, с цел разделение и разцепление. Същите тези чужди сили умишлено променят нашата История с цел изтриване на нашата идентичност, която е единствения гарант за нашето запазване и единение. И сега същите тези сили желаят да завземат и последното нещо, което ни обединява като общности-нашата земя.
Има ли опасност от комфликт?

Разделяйки Цялото на общности, а те сами по себе си разделени на етноси, чуждите сили залагат пет бомби, които скоро ще избухнат: национализъм, патриотизъм, расизъм, иредентизъм и сепаратизъм.

Национализмът в своята същност като идеология има за цел да запази цялото. В думата Национализъм имаме думата Нация. Това ще рече, че каквото и да стане, Нацията трябва да се запази. В този ред на мисли, Национализмът ще направи така, че той да анализира ситуацията, ще запази елементите и детайлите, които ще ни позволят да останем като идентична група, но радикално ще отстрани всички елементи, които пречат идеята Нация да се реализира.

Националистите ще базират всичко върху един основен етнос, който ще има еднакви ценности, обща религия и обединяваща история. Този процес е много рискован, защото в България живеят не толкова етнически отдалечени групи, колкото различно настроени общности с религиозно и емоционално усещане.

Ислямът е втората официална религия в България. Мюсюлманската общност се състои от три групи: турци, цигани – мюсюлмани и мюсюлмани (помаци).

Помаците са най-голямата малцинствена група в страната. Те в действителност са генетични Българи, но като общност, по-голямата част от тях имат усещането да принадлежат към друга нация, тоест Турция. Тук е заложена бомбата Иредентизъм.
Иредентизмът в самата си същност е група от индивиди, която живее на чужда територия, има усещането на общи ценности, традиции и религия и желае да се присъедини към страната, към която тази група ще бъде призната и асимилирана.

Турция води политика на Иредентизъм в Югоизточа България и прави всичко възможно да отцепи тази територия от България. Радикалният ислям в тези региони от страната е най-силен, защото той намира почва точно в икономическия упадък на тази група и е основния елемент за разделение.

За Сепаратизъм в България е трудно да се говори, но риск съществува. Циганският етнос в България е разделен на близо 60 подгрупи, които сами по себе си са свързани единствено с емоционална принадлежност едни към други, но по вероизповедание и традиции се различават.

Циганите мюсюлмани съставят не само втората по големина група мюсюлмани в България, но и първата група в циганския етнос. Циганите мюсюлмани в момента са обект на силна радикализация и може да се възприемат повече като местни „бомби“ на регионално ниво, отколкото като етнос, търсещ автономия или тъй нареченото създаване на държава в държавата.

Така наречените „потурчени“ цигани са наследници на цигани, приели исляма по времето на Отоманската империя. Тези общности говорят турски, изповядват исляма и се идентифицират като турци, но обикновено не се приемат от повечето турци в България. Това ме кара да направя извода, че за сепаратизъм в България не може да се говори поради простата причина, че има три етноса, които изповядват Исляма като обща религия, но те не могат да се организират под общи ценности, защото нямат нито общо историческо минало нито общи традиции, а сами по себи си и трито етноса не се приемат.

Същото се отнася и за Циганите в България, които дори и да имат емоционално усещане за принадлежност към един етнос, не представляват заплаха под формата на група, която би искала да получи автономия.

Расизмът е може би най-голямата заплаха за комфликт, защото той се дели на три категории и няколко подкатегории.

Поради факта, че социалният договор и социалният ред не съществуват и липсата на държавност се усеща навсякъде, и трите етноса (български, цигански и турски) са в състояние на самосъхранение и желание за оцеляване. Създадена е умишлена омраза между българския етнос и циганския етнос, а помаците все повече гледат към Турция като структурирана държава, която би могла да им донесе просперитет.

Патриотизмът е единствения и основен инструмент на българския етнос, които има за цел да обедини всички родолюбци и да създаде нова група от трите етноса, с цел компромис и обединение на нова група от индивиди, която обича България и може да създаде обща идеология, базирайки се на исторически ценности, традиции и толерантност.

Големият и основен риск патриотизма да се провали е неговото бавно развитие и липса на разбиране и диалог от трите етноса и бързото му трансформиране в неонационализъм, което ще бъде пагубно за всички.

В този ред на мисли, считам че, за да се предотврати избухването на един граждански комфликт в България е нужно да се разберат процесите в България и истинските проблеми. За да може България да спаси своето разпадане, тя трябва да има нова политика за идентичност, ясна визия за групата индивиди, които я съставят и нов социален договор, гарантиращ нейната вътрешна сигурност и цялост.

Георги Тутанов, Фейсбук

Може ли да има референдум за независимост в България като този в Каталуния?За да бъдем Нация, нужно е да имаме силна…

Публикувахте от Георги Тутанов в Събота, 7 октомври 2017 г.

>