Москов ще изпраща учителите на психо-прегледи, защото смята, че имат психологически проблеми

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“  ще настоява за оставката на министър Москов, заради Наредба №4 и ежегодните психо-прегледи за учители.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ безапелационно ще настоява за оставката на министъра на здравеопазването, г-н Петър Москов, заради скандалния чл.5 от Наредба №4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. В нея учителите се определят като опасни и застрашаващи живота и здравето на своите ученици.

В открито писмо до министър Москов Синдикатът категорично иска отмяната на този скандален член, който дискриминира учителите по професионален признак и им вменява унизителното задължение за ежегоден психически преглед, задължение, на което не подлежат нито лекари, нито адвокати, нито депутати и др.

Всеки учител, заемайки длъжността на педагогически специалист, удостоверява своето физическо и психическо здраве със съответното медицинско удостоверение за работа. Това е традиционна практика за всички професии от публичния сектор и е гаранция, че, ако съответният учител има психическо заболяване, той не може да заема тази длъжност. Така изписан обаче, чл. 5 от горепосочената Наредба навежда на мисълта, че всички учители имат психологически проблем и е наложително да доказват всяка година своето душевно здраве. Интересно защо министър Москов не вменява такова изискване и към българските лекари.

Жалко е, че Министерство на здравеопазването до този момент не е анализирало и не е предприело никакви компесаторни механизми и профилактични мерки за запазването от високия стрес и растящата през годините агресия – физическа, вербална и психологическа, на най-многобройната като човешки ресурс публична професия в държавния сектор.

Синдикат „Образование“ е категоричен в своето искане за оставка на министър Москов, ако не бъде отменен скандалният чл. 5 от Наредба №4. В противен случай Синдикат „Образование“ ще обсъди национални варианти на протестни действия.