Наглост! 4805 лв. е най-високият бонус, получен в Търговския регистър

4805 лв. е най-високият бонус, изплатен в Агенцията по вписванията за периода на блокирането на Търговския регистър през лятото, разкрива Сега.

Още четирима души от ръководството са взели от 4046 до 4301 лв.

Не е ясно кои точно са служителите, които са работели денонощно по време на 18-дневния срив, но тлъсти премии са получили в цялата администрация на Агенцията по вписванията, включително и служители в отдел Счетоводство, Протокол, Човешки ресурси, юристи и др.

Миналата седмица Агенцията по вписванията и министерството посочиха, че чистата сума на раздадените хонорари е 599 000 лв. Върху тях обаче са платени още 90 590 лв. във вид на осигуровки, с което общата сума от парите на данъкоплатците доближава 700 000 лв.

Шестима души са получили премии между 3000 и 4000 лв. 14 души са взели между 2000 и 3000 лв. Болшинството от останалите 486 служители са си разделили между 1000 и 2000 лв. Сред тях е дори експерт от дирекция Информационно обслужване и технологии.

Цачева оправда бонусите с „положени невероятни усилия да се навакса със закъснението”, причинено от 18-дневния срив на Търговския регистър. Сред наградените не са само хора, които са възстановявали регистъра в извънработно време, както твърдят Цачева и Козарева, а служители от администрацията, които няма причини да са работили по нощите.

Източник: 19min.bg