Най-страшното е, че прокуратурата е институция, която оневинява без съд. Тя решава кого да разследва и кого – не

Иван Гешев на изслушването във ВСС се похвали, че процентът на осъдителни присъди по техните обвинения стигал 97%.

Не знам дали хората разбират колко страшно е това – не за прокуратурата, а за съда.

Гешев дори не разбира за какво се хвали, каза да сравним с осъдителните присъди в Европа.

Там са много по-малко. Ами страшно е.

Не може българският съд да осъжда почти 100% всеки, който е обвинен.

И най-страшното е, че прокуратурата е институция, която оневинява без съд. Тя решава кого да разследва и кого – не.

Престъпници са на свобода, само защото прокуратурата въобще отказва да ги разследва или прекратява преписката. Със или без подкупи, със или без нареждане отгоре. Преследва само избрани.

И безброй престъпници пък не стигат до прокурор и обвинение, защото той не е указал на дознатели и следствие да им съберат нужните доказателства.

Да се хвалиш с 97% осъдителни присъди – трудно е да се окачестви колко е невеж Гешев.

Иван Бакалов, Фейсбук