Направете властта прозрачна и всички политици ще се откажат от нея!

Капитализмът и неговите ценности се оказаха все още жизнени, макар всеки да осъзнава, че те водят светът към пропастта!

Кои са капиталистическите ценности, на които се основава техния „прогрес“?

Това е егоизма, пораждащ безпределна алчност у тези, които са успели да узурпират властта! Затова властта не може да бъде прозрачна, защото прикрива порочни ценности.

Направете властта прозрачна и всички политици ще се откажат от нея!

Но прозрачна власт е невъзможна, докато се осъществява от политици на партиен принцип. Прозрачно може да бъде само народното управление, осъществяващо се от съзидателните личности, които са се утвърдили като специалисти в своето професионална поприще.

Но за това е нужно Ново устройство на обществото – представлявано не партийно, а професионално. Нов изборен кодекс, който ще лансира не политиците, а професионалистите.

Само такъв принцип на изборност може да осъществява най-ефикасен контрол, да направи управлението солидарно и динамично, да гради етична нравственост и ценности в обществото, да ни направи велик народ.

Ради Чухлев, Фейсбук