Народът ще бъде държавата, когато ще може по всяко време да сваля президента и премиера

Демагозите сред народа заявяват, че народът е държавата! Народът е суверенът! Нищо подобно! Народът ще бъде държавата, когато ще може по всяко време да сваля президента и премиера. Или по-точно казано, когато ще има правото да упражнява контрол над властта! До тогава правата му ще бъдат ограничени само до участието в режисирания политически театър, наречен „избори“!

Такъв контрол народът може да осъществи само в Народното управление. А народно управление е невъзможно при съществуването на партии. Партиите не изповядват общонародни ценности! В партийното общество когато една част от обществото благоденства, е за сметка на другата част, която мизерства. Социална справедливост е възможна само при явен избор на прекия ръководител, където всеки носи отговорност. А това не става в партийното общество. В него явен избор, който налага прозрачност в управлението, не може да се осъществи, защото политиците имат порочни ценности, които прикриват с демагогия!

Алтернатива на тази порочна система ви предлага Народното движение „БЕЗ партии и политици“!

Ради Чухлев