Нашето бъдеще е в БРИКС, а не в колониалния Запад, който само ни граби

По време на соца бяхме промишлена страна и изнасяхме продукция за целия соц. лагер.

Изнасяхме и селскостопанска продукция, като за редица зеленчуци бяхма на първите места в света по производство.

Сега си мисля, че ако дай Боже имаме късмета някой ден да влезем в БРИКС, то ще имаме на разположение да снабдяваме с наши стоки половината свят. Тогава ще се извърши българското чудо и пак ще сме едни от най-развитите в света, каквито бяхме и преди 1989 година. Но засега само мечти и фантазии.

***

БРИКС предлага на държавите равнопоставеност в търговията помежду им, а не колониално господство на САЩ, които им разграбват ресурсите.

БРИКС е гаранция, че повече в света няма да има колониална система и тиранично господство на едни страни над други. Европа, като един колониален хищник, който дължи развитието си на ограбването на Африка, Азия и Южна Америка върви към пълна деградация. Франция вече го осъзна накъде духа вятъра и почна да се оглежда към БРИКС. Великобритания дори обвини, че БРИКС и отмъкват бившите колонии, като без тяхното ограбване тя е за никъде.

Въпросът е защо една развита страна на 27-мо място по развитие в света през 1989-та година стана колония, която я разграбват съвсем нагло и ни превърнаха в страна от 3-тия свят, която едвам оцелява. Нашето бъдеще е в БРИКС, а не в колониалния Запад, който само ни граби и стимулира развитието на един мошенически колониален елит, който мрази държавата и народа си.

Константин Петков, Фейсбук