Недоумявам, как елит от 01% ще върне държавата на най-долните 90%

Това, че аз нещо не разбирам как ще се случи, не означава, че то няма как да се случи. И все пак недоумявам за някои вероятно на пръв поглед дребни неща.

Най-напред едно общество се разделя като жизнен стандарт в съотношение 10%:90%. И горните 10% изземват държавата от долните 90%.

След това горните 10% в това общество се разделят като материален статус в съотношение 1%:9%. И горният 1% изземва държавата от долните 9%.

Накрая горният 1% в това общество се разделя като съвкупно богатство в съотношение 0.1%:0.9%. И горният 0.1% изземва държавата от долните 0.9%.

Ето защо аз недоумявам, как именно най-горният 0.1% от това общество ще върне държавата на най-долните 90% от него?

Проф. Николай Слатински, Фейсбук