Неравенството расте, дълговете също, а нацията ни обеднява поредна година

Неравенството расте, дълговете също, а
НАЦИЯТА НИ ОБЕДНЯВА ПОРЕДНА ГОДИНА,
**** Данни в доклада Global Wealth Report 2016 на голямата световна банка „Креди Суис“ ****

За България се сочи намаление на нетното богатство на българите с 2 млрд. долара (2.24%) до 87 млрд.
Най-доброто ни постижение преди години е било 116 млрд. Така богатството на глава на населението сега възлиза на 14 824 долара (9159 долара във финансови активи и 8748 долара в нефинансови активи) през настоящата година.
Според доклада 58.5 на сто от българите са с благосъстояние под 10 хил. долара, а 40 процента разполагат с между 10 и 100 хиляди долара.
Онези, разполагащи с между 100 хил. долара и 1 млн. долара, са едва 1.5 на сто от населението.

Средностатистически дълговете са се увеличили на човек от населението с 400 долара до 3083 $.
Отбелязвам, че от 2013 вкл. това нетно богатство на нацията и българите непрекъснато пада надолу.

В световен мащаб за година благосъстоянието е нараснало с 3.5 трлн. долара до 256 трлн. долара (1.4% повече.) Натрупването на богатство обаче едва поддържа темпа на прираст на населението. В резултат на това през 2016 г. богатството на глава на населението остава без промяна за пръв път от 2008 г. насам на ниво от близо 52 800 долара.

Докладът категорично твърди, че неравенството в благосъстоянието в световен мащаб продължава да нараства и това предизвиква безпокойство.
Данни
**** 141 хил. души по света са с богатство над 50 млн. долара, **** 1.476 милиона притежават между 10 и 50 млн. долара,
**** 2.488 милиона имат авоари между 5 и 10 млн. долара,
**** 28.856 милиона души по света разполагат с между 1 и 5 млн. долара.
Като резултат 33 млн. души държат 46 на сто от общото благосъстояние на домакинствата.

В същото време 3.5 милиарда души, които разполагат средно с по-малко от 10 000 долара, притежават едва 2.4% от глобалното богатство.
Развиващите се икономики значително са повлияли на глобалното разпределение на богатството. Докато през 2000 г. развиващите се икономики са допринесли само за 12% от глобалното благосъстояние, днес на тях се падат почти 25% от световните богатства.

Григор Лилов, Фейсбук