Нещо Референдум? Свикване на Велико Народно събрание. Нова Конституция

Настоявам за премахване на Чл. 3 от Закона за политическите партии. Той гласи – „Организации, които не са политически партии, не могат да участват в избори.“

Точно напротив, всяка гражданска организация трябва да има право да участва в избори със свои кандидати.

Както и на Чл. 12. от Конституцията:

„Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.“

Че по-голям двигател на гражданското общество и изразител на неговата воля кой може да бъде освен обществените обединения и сдружения, чиито мажоритарни кандидати тряба да заемат местата си в парламента!

Нещо Референдум?

Свикване на Велико Народно събрание.

Нова Конституция

Цвета Кирилова, Сдружение Азбукари