Никога у нас не е имало толкова зле управлявана и пронизана от корупция национална сигурност

Колега тръгва на лекция. Гледам го – умислен. Казва ми:

– Как да си събера мислите за сигурността, като умът ми не го побира всичкото това, което се случва с нея?

Така е. Все по-трудно, направо апокалиптично трудно става да се преподава сигурност. Защото всеки път, когато обясняваме Как трябва да бъде на теория, от аудиторията ни питат А защо е така на практика?

Никога у нас теорията и практиката на сигурността не са се разминавали толкова драстично.

Никога у нас властта не е действала толкова демонстративно без наука, с игнориране на науката, въпреки науката, напук на науката.

Никога у нас не е имало такова брутално игнориране на младите хора, доктори и магистри, обучавани в тези 2-3-4 наистина стойностни висши учебни заведения в сигурността – властта не им дава абсолютно никакъв шанс, а ако взема някои завършили нещо свързано със сигурноста, то е от периферни, повърхностно обучаващи, раздаващи дипломи срещу пари на студентите, действащи с корупция и ченгесарлък псевдоуниверситети, в които няма никакъв контрол водят ли реален и качествен учебен процес, какво учат, доколко то е съвременно и свързано с действителността днес.

Никога у нас не е имало толкова зле и непрофесионално управлявана, толкова драматично разстроена и властово парализирана, толкова неефективно обезпечавана с ресурси и пронизана от корупция, толкова кадрово репресирана и с анти-непрофесионализъм изтощавана система за национална сигурност.

Николай Слатински, Фейсбук