Никой и нищо не е повече от нас, българите

Събуди ли се българинът, поеме ли по пътя на завещаните висини, загърби ли чуждопоклонничеството на всички, чиято история е по – млада от къщата на прабаба, тогава никой не може да ни настигне!

Дори и тези, които са завоювали столетия преднината си с лъжа, манипулация и нечестивост!

Заблуждението, в следването на чужди идеологии и разбирания за съществуването ни, направи най-драстичното отклонение на българите по пътя на закономерното ни придвижване към възвишеното.

Никой и нищо не е повече от НАС!

БЪЛГАРИТЕ СА ДАЛИ НА НАРОДИТЕ ПО СВЕТА ДА СЕ ХРАНЯТ В ИЗОБИЛИЕ С ПЛОДОВЕТЕ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО И КУЛТУРАТА, ОКЪПАНИ В ДЪЛБОКИТЕ ВОДИ НА ДРЕВНАТА НИ ИСТОРИЯ. МНОЗИНА ИМА КАКВО ОЩЕ ДА УЧАТ, ЗАЩОТО ГЛАВНИЯТ И ОСНОВЕН УРОК ДРУГИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДАРОМ ПАК ОТ НАС, ОТ БЪЛГАРИТЕ. НАРЕЧЕНО Е!

Събудете се, историята ни е комплексирала през хилядолетията много, хвалещи се за велики държави. Не оставяйте някой да отнеме най-голямото богатство, което имат БЪЛГАРИТЕ – БОГ ариите – ТРАДИЦИИТЕ, ВЯРАТА В СВЕТЛИНАТА И БОЖЕСТВЕНОТО, КАКТО И ПЛОДОРОДИЕТО НА ЗЕМИТЕ НИ!

Цвета Кирилова