Николай Марков: Нивото на професионализъм в НСО е обидно ниско

Професионализъм?

Официалната позиция изразена от НСО в публичното пространство, относно случая „ябълката на Беновска“, меко казано ме изненада.

Формалното тълкуване на установената със специален закон правна норма е по-скоро оправдателен режим, отколкото експертна оценка. Подобно поведение е недопустимо, обществено неприемливо и дълбоко непрофесионално.

Общата охрана на залата за пресконференция с технически средства, поставени на избрани места, не гарантира висока степен на лична безопасност на охранявано лице.

Това се знае от всеки професионалист както и, че тази условна бариера е лесно преодолима. В този смисъл всеки охраняван ВИП има установена зона в която намесата на личната охрана е задължителна, а не пожелателна!

Степента и начина са въпрос на експертна оценка от съответните служители и техния план, но липсата на всякаква реакция е абсурдна.

Никой не е способен да оцени чрез думите на Беновска, какво е точното съдържание на хврления от нея в ръцете на президента предмет. Това е откровена глупост и не подлежи на съмнение.

Ясно е, че освен традиционно вехтите навици на службата, нивото на професионализъм е обидно ниско, а за това са длъжни да помислят самите охранявани лица. Както и в конкретния случай принципала – жертва!

подп. Николай Марков