Николай Слатински: Партията, от която е клиничният случай, носи пълна отговорност

Жалко, че обществото продължава да гледа на всичко като изолиран случай, като личен проблем, като индивидуално решение, като персонална наглост…

Това е политика и ето защо партията, от която е клиничният случай, носи пълна отговорност, че знаейки какъв случай е той, го е сложила в редиците си.

Тази партия е преценила, че точно такъв тип отговаря на интересите и профила й, че той ще обслужва нейните цели и ценности, ще й върши работа, ще й носи позитиви.

Защото е част от нея – по манталитет и нрав, защото в някакъв много ясен смисъл той Е Тя.

И онова, което е станало не е изолиран случай, не е личен проблем, не е индивидуално решение, не е персонална наглост.

То е логично следствие от кадровата политика в дадената партия, то е адекватно отражение, макар и леко хиперболизирано, на нейната същност, то е начинът, по който тя чрез своите лидери причинява и ускорява разпаднето на нраствената и моралната тъкан на обществото, то е форма на нейното съдържание…

Затова и говоря с огромна тревога за случващото се – ден след ден да ставаме все по-уродливо общество.

Проф. Николай Слатински, Фейсбук