Николай Марков: Има само един правилен подход – съд, затвор, конфискации

Всяка политическа заявка е свързана с нещо много конкретно, независимо дали се разбира.

В този смъсъл „смяна на системата“, както и всички подобни, са недопостуми без икономическа обосновка.

България е в необявена икономическа криза, която всеки момент може да прерастне в политическа и всякаква друга. Причината за тази скрита криза не е Ковид /той е оправдание/, нито световни икономически процеси. Истинската причина за поредната ни национална катастрофа е продължилото няколко десетилетие ограбване на национален и европейски капитал.

Този капитал не е в България и не е свързан с нашата икономика, за да бъде полезен.

Оттук нататък ние сме обречени души, на които им са завещани толкова държавни дългове, че и внуците ни не могат да платят. Освен това, „светлото бъдеще“ на нашата икономика са нови дългове и хронична дългова криза!

Има само един правилен подход – съд, затвор, конфискации. За по-интелигентните бандити, които имат и друго гражданство и смятат, че са недосегаеми – друг подход.

Ако има решителност за това съм насреща. За всичко останало – вървете на майната си и не се връщайте. А ако се срещнем и там, мисля, че ще намеря още по-практични решения.

Николай Марков, Фейсбук