Нинова: Положението наистина е тежко и нетърпимо, много български граждани са с доходи на границата на физическото оцеляване

Внесохме законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване, на първо място, защото сме го обещали, както в предизборната кампания за последните парламентарни избори, така и сме провеждали последователно тази политика- и когато сме били в управление, и когато сме били в опозиция. По същия начин сме направили преизчисляване на пенсиите през 2008 г., единственият случай, в който такова нещо е направено за българските пенсионери.

Това се каза председателят на БСП Корнелия Нинова за промените в Кодекса за социално осигуряване, съобщиха от пресцентъра на социалистическата партия.

Знаете всички, че не малка част от българските граждани са с доходи на границата на физическото оцеляване. В най-голяма степен това се отнася за пенсионерите и то тези над 65 годишна възраст. Бедните възрастни са нараснали от 28% през 2014 г. на 33% през 2015г. Границата на бедността за 2017г. е 314 лв., а минималната пенсия, ако я увеличите от 01.07.2017г, ще бъде 180 лв. Разликата я виждате. Над 1.3 млн. пенсионери, 60 % от общия брой на пенсионерите у нас, са с пенсии под границата на бедността.

Според средносрочната прогноза на правителството, при приемането на бюджета за 2017г, в следващите 3 години пенсиите ще нарастват средно с 2,5% на година, което сами разбирате, че е нищо за живота на тези хора.

Положението наистина е тежко и нетърпимо, и изисква бързи и неотложни мерки. Според нас трябва да започнем с преизчисляване на старите пенсии. Заради основни принципи в осигурителната система- това е равнопоставеност и солидарност. Съгласно чл. 70 от КСО, размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи от: средномесечния доход за страната за последните 12 месеца преди пенсионирането, съотношението между осигурителния доход на лицето и средния осигурителен доход за страната за определения период и от осигурителния стаж.

При спазване на принципа на равнопоставеност, осигурени лица с един и същи принос, заради разликата в средноосигурителния доход, получават коренно различни пенсии. Това нарушава принципа на равнопоставеност.

За да се намалят тези различия, се налага периодично преизчисляване на размера на старите пенсии за осигурителен стаж и възраст с актуалния средноосигурителен доход за страната. Това не е правено от 2008г, когато го направи БСП. Средният осигурителен доход за 2016г. е нараснал над 2 пъти в сравнение в този за 2007г. В резултат на това, за последните 10 години различията между стари и нови пенсии, при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице, станаха значителни. Това обрича една не малка част от българските пенсионери, въпреки своя осигурителен принос, да получават по-ниски пенсии и реално да мизерстват. Отделно, това противопоставя хората със стари пенсии на новите пенсионери и демотивира работещите.

Преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2016 г би изчистило проблемите с неравнопоставеността, но ние разбираме, че това изисква много голям финансов ресурс. Затова нашето предложение е да започнем стъпка по стъпка- с преизчисляване със средния осигурителен доход за 2013г. Смятаме, че предложеният законопроект е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение с адекватността на размера на пенсиите.

Както сме обещали, към всеки внесен от нас законопроект- правим и предварителна оценка на въздействието, което е задължително по Закона за нормативните актове, но масово се нарушава в парламента. Оттук нататък, от „БСП за България“ всеки законопроект ще бъде придружен с такава оценка. Накратко ще ви я представя. Хората, които засяга този законопроект, са всички пенсионери с начална дата на пенсиониране преди 2013г. Анализ на разходите – преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г, ще струва допълнително 400 – 420 млн. лв. за 2017г. Административна тежест и структурни промени с приемането на законопроекта не се налагат, както и административни промени и въвеждане на регулаторни режими и такси.

Въздействие върху нормативната уредба – налагат се промени. Налага се предложението да бъде отразено в държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване.

Уважаеми колеги, от управляващото мнозинство най-вече,

Г-н Цветанов призова при един предишен законопроект, за движение по пътищата, да се дават решения на проблемите. Всички знаем, че има проблеми с ниските пенсии на възрастните хора и че е невъзможно да живеят с тези пари. Ето нашето предложение за решение. Нека чуем вашите.

Под натиска на ГЕРБ, ОП се отказаха от обещанието да направят минималната пенсия 300 лв. и да преизчислят всички други пенсии. Ние последователно, от 2008 г., когато сме го правили на практика, през времето когато сме били в опозиция до сега, повтаряме и правим едно и също. Наш приоритет са хората с ниските доходи, бедността и невъзможността да продължават да живеят по този начин. За изпълнение на тези приоритети и задачи, ние сме набелязали какво трябва да се направи. Предложението ни днес е конкретно решение на един от проблемите с бедността и ниските доходи. Сега да чуем вашите приоритети и вашето предложение за решение на този проблем.