Нинова: Предлагаме хората в неплатен отпуск да получават минимална заплата от държавата

С конкретни мерки можем да възродим българското родно производство.

Предлагаме алтернативен план с грижа за хората.

Днес на второ четене, гласуваме актуализацията на бюджета, предложена от правителството. В миналите вече няколко дни дискусии стана ясно, че акцентите са увеличаване на лимита на дълга до 10 млрд., мярката 60/40 в помощ на бизнеса, 500 млн. през Банката за развитие в помощ на българските фирми и 200 млн. за безлихвени кредити за граждани, които искат да вземат такива. Ние не одобряваме този подход в актуализацията на бюджета по една основна причина. Тази актуализация не предвижда парите да стигнат до човека в най-голяма нужда в момента.След като направихме преглед на всички европейски практики как действат другите европейски правителства в тази ситуация и след десетки срещи с безработни хора- дейци на културата, артисти, музиканти, земеделски стопани, малък и среден бизнес, родители, останали без работа, за да гледат вкъщи своите малки деца, идентифицирахме четири алтернативни проблема и техните алтернативни предложения за решения внасяме в парламента.

Първата група са хората в неплатен отпуск- те нямат никакъв доход по време на извънредното положение. Към тази група спадат самоосигуряващите се– дейци на наука, култура, архитекти, адвокати, счетоводители и други, които заради наложените мерки от страна на правителството нямат работа и доходи. За тях предлагаме правителството да осигури една минимална заплата и осигуровките към нея. Това означава 725 лв за човек – общо 912 млн. лв.

Втората група засегнати хора и проблем, които остават необхванати от актуализацията на бюджета са земеделските стопани. Предлагаме 30 млн. лв. директна целева субсидия от бюджета към тях за отглеждане на плодове, зеленчуци, месо и мляко. В момента те не могат да засеят реколтата за тази година. Това е изключително важно, защото чрез тяхната работа ще се осигури прехраната на българските граждани. Макар и това да е един от многото проблеми, предлагаме от него да изведем голяма тема за българската политика, която от БСП отстояваме в годините – политиката по отношение на българското родно производство. Напълно разбираме, че в този глобален свят икономиките са свързани, че не може всяка държава да се затвори и да произвежда всичко. Но една разумна политика е определяне на сектори, където България има потенциал да развива национално българско родно производство. Такъв сектор е селското стопанство, защото имаме прекрасна земя, има хора, които да я обработват, може да дава добър резултат. Всички знаят какъв процент от нашата храна е вносна – тоест има нужда само от малка помощ от страна на правителството, за да могат земеделските стопани да работят така, че да осигурят по-голяма част от храната за българският народ.

Третата група, която предлагаме и идентифицирахме в разговорите с тях като проблемна и много засегната и за която няма адекватни мерки в актуализацията на бюджета е малкият и среден бизнес и по-скоро заведенията, които първи бяха задължени да затворят и в работата, на които са ангажирани около 500 хиляди работници. За тях е нашата грижа. Те не искат пари от държавата, а няколко облекчения, за да могат да просъществуват и след кризата да работят. Да бъдат освободени от такса „смет“, тъй като не произвеждат такава, от „тротоарно право“, тъй като работниците не ползват тази услуга. Както и правителството и общините да им възлагат поръчки по подготовка на храни и пакети, които да доставят на възрастни, на самотни хора, на немощни хора – това ще им помогне да спасят своя бизнес. Спирането на тези местни такси ще ощети общините, ще намали техните бюджети. Мярката, която предлагаме е помощ на общините – те също са на първа линия в тази криза.

Предлагаме 400 млн. лв. от бюджета, което представлява с 10% увеличение на сегашната субсидия на общините, така че да могат те да компенсират загубите от тези местни данъци и такси, както и да имат допълнително финансиране за местни политики, които предприемат в помощ на населението в своите общини. Общо разходите, които предлагаме, са около милиард и половина лева. Много ми се искаше министърът на финансите Горанов да е тук – да обясни и да каже с какви мотиви не се приемат тези предложения. Да каже популистки ли са, да каже не сте прави, тези хора не страдат в момента, няма за какво да им помагаме, да каже, че няма пари, въобще нещо да обясни. Защо тези, според нас много разумни предложения, не се приемат и се отхвърлиха вчера от бюджетната комисия.

Разбира се, че ние сме разумни хора и търсим източник на тези средства – предложихме вчера да бъде преразгледана политиката, да бъдат преподредени приоритетите на държавата в този критичен момент и да се замразят разходите за модернизация на армията. Не да се прекратят или заличат тези проекти, не да се откажем от грижа за военните и техните семейства, за развитието на въоръжените сили – в никакъв случай, а просто тези разходи да се отложат за една, две години, както преценят експертите. В момента имаме далеч по-належащи разходи – в здравеопазване, в социална сфера, в икономика. Много остро и грубо реагира вчера министър Каракачанов, което е абсолютно неразбираемо, тъй като преди няколко седмици той, министърът на финансите и г-н Дончев, на пресконференция, заявиха че ще се замразят проектите за превъоръжаване на армията. Сигурно нещо е променило тази позиция на правителството и сигурно коалиционните партньори не са се разбрали – четири години нещо делите, нещо преразпределяте, вижте се и се разберете. Не може министърът на финансите да казва замразявам плащанията, а Каракачанов да стои до него и да се съгласява, а вчера да скача на тази идея, да я отхвърля тотално, да обижда БСП и да обижда хората, които я подкрепят.

В този момент, на толкова засегнати хора и на толкова много чакащи помощ, важно е да подредим приоритетите, да ги разположим във времето и да видим как държавата ще помогне. Затова ние, след преглед на сериозна европейска практики и срещи с десетки хора, предлагаме алтернативни мерки на тези на правителството, които ще помогнат на над милион български граждани. Предлагаме оценка на ефекта – да се види как това ще стабилизира нещата и как ще помогне на всички тези хора по-лесно да преодолеят кризата. В заключение искам да кажа, че не просто не подкрепяме политиката по актуализация на бюджета – ние предлагаме алтернативен план. С грижа за хората.

Корнелия Нинова, Фейсбук