Нов Скандал! Бащата на Делян Добрев доставя пелети на община Смолян на завишена цена

Община Смолян е сключила договор за доставката на 700 тона пелети с „Визьор“ ООД в Хасково, която е собственост на родителите на Делян Добрев Златка и Александър Добреви.

Това показва проверка в Агенцията за обществени поръчки.

Договорът е подписан на 30 юни т.г. между кмета Николай Мелемов и Александър Добрев след проведена обществена поръчка, открита с решение от 16 февруари 2017 г. на градоначалника. Срокът на договора е до 30 април 2020 г. при цена 284 760 лв., или 406,80 лева на тон, съобщава регионалното издание „Отзвук“. Смолянчани коментират, че в региона най-високата цена на тон пелети е около 300 лева и се възмущават, че общината е сключила договор за доста по-висока цена.

Пелетите са за Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“, детските градини „Родопчанче“ и „Зорница“, плувния басейн, спортната зала и други обекти в Смолян. До 10 март три фирми, „Визьор“ ООД, „Хайтек“ ООД и „Топливо“ АД подават оферти. При отварянето на предложенията комисията, назначена от кмета Мелемов, констатирала, че представената на „Хайтек“ ценова оферта не е била сложена в отделен запечатан плик и е била отстранена от участие.

На 20 март се е състояло ново заседание на комисията, на която са разгледани техническите предложения на допуснатите два участника. На него е отстранена „Топливо“ с доста любопитни мотиви. Фирмата губи поръчката заради „съществени пропуски“ на представената стратегия за управление на риска. За сметка на това при анализа на стратегията на риска на „Визьор“ комисията удобно „установява“, че „регламентираното управление на риска съдържа редица предимства, които се изразяват в прогнозиране на проблемите, преди да са се появили“

Източник: mignews.info