Нов скандал! Министър даде 1,2 млн. лв. на съквартирантка на дъщеря си

Одитният доклад на Военномедицинска академия за периода 1.06.2014 – 31.01.2017 разкрива мащабен конфликт на интереси в една от най-големите ни болници, съобщава сайтът news10.bg.

В този период шеф на лечебното заведение е сегашният здравен министър Николай Петров.

От документа става ясно, че тогавашният шеф на ВМА Николай Петров е сключил договор за периодична доставка на остесинтезни средства за ортопедия и травматология, системи за протезиране, атероскопски консумативи и импланти за неврохирургия с фирма, която до 11 август 2014 година е била собственост на неговата дъщеря Руслана Николаева Петрова, която тогава е едва 20-годишна. Това не е първият скандал свързан с дъщерята на сегашният ни здравен министър.

По онова време тя е назначена за началник на политическия кабинет на тогавашния министър на здравеопазването Петър Москов без дори да е завършила образователна степен магистър – едно от задължителните по закон условия за заемането на тази длъжност. Още преди идването на Москов, Петрова беше назначена пак против закона за държавния служител за шеф на дирекция Връзки с обществеността в здравното ни ведомство. Тогава тя получи този апетитен пост от Мирослав Ненков – служебен здравен министър. Той де факто назначи в екипа си дъщерята на своя шеф във ВМА.
Общата стойност на договора е 1 217 731 лева с ДДС. Договорът е сключен, въпреки че дружеството Ортопедие-Инвекс не представя доказателства, че е надлежно регистрирано – липсват удостоверения за данъчна регистрация, БУЛСТАТ, поради което нама данни и за ЕИК, което е в нарушение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Въпросното дружество е обединение между две фирми Ортопедие-БГ и Инвекс-Трейдинг, АД. Необходимите удостоверения не са предоставени при сключването на договора на 13 януари 2015 г.

При проверка на двете фирми, участници в дружетвето Ортопедие-Инвекс стават ясни и други спорни обстоятелства.

На фирмата Инвекс Трейдинг АД е наложен запор, месец след сключване на договора с ВМА.

От друга страна, другата фирма в дружеството Ортопедие-Инвекс, Ортопедие-БГ е с отнет сертификат(ISO 9001) на 8.09.2016 г. Сертификатът е трябвало да бъде валиден до 17.08.2017 г.

Любопитен е фактът, че управителят на Ортопедие БГ е Павлинка Нецова, която е и едноличен собственик на рекламната фирма МЕД Комюникейшън ЕООД. Това дружество и „Ортопедие-Инвекс са регистрирани на същия адрес. На този адрес е регистрирана и фирмата РП ПР Консултинг, представлявана от Ивелина Давидкова. Само няколко месеца преди сключването на договора с ВМА собственик на капитала на тази фирма е Руслана Петрова заради преминаване на държавна служба.
Други фрапиращи констатации в одитния доклад е за помещения във ВМА, дадени за частна практика на изявени лекари от същата болница. Както и за опорочени търгове за отдаване на площи на един и същи собственик на фирми, който участва с различни оферти и така се допуска манипулиране на крайната цена за отдаване под наем. Играта с различни фирми, контролирани от едно лице, в крайна сметка довежда до ощетяване на конкурентната среда, а спечелването на търга на ниската цена води до ощетяване на ВМА.

В доклада са посочени няколко такива примера. Всичко това се случва на фона на 14 милиона просрочени задължения на ВМА (към края на 2016г.) и дълг към Българска банка за развитие в размер на 32 милиона.
Интересен е въпросът, защо прокуратурата вече седем месеца не взема отношение по разразилия се скандал с конфликт на интереси и множеството нередности във ВМА.

Министърът трябва да отговори също защо незаконно е назначил за гл.секретар на МЗ Елена Маркова.

Източник: daylinews.eu