Новият областен управител на София с предложение към президента Румен Радев да се смени името на връх Мусала със Свети Иван Рилски

Областният управител на Софийски област Илиян Тодоров отправи официално предложение до президента Румен Радев за преименуване на останалите от турско робство обекти с турско-арабските им наименования, съобщава БЛИЦ.

Вижте текста без редакторска намеса:

ДО
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Съгласно чл. 98 т. 13 от Конституцията на Република България, Вие имате правомощието да наименувате обекти с национално значение и населени места.

От годините на османското владичество над българските земи, на територията на Република България са останали множество турско-арабски наименования на градове, села, местности, реки, планини и върхове. След освободителната Руско-турска война от 1877-1878 г. се осъществява процес по тяхната замяна с български наименования.

Такъв процес се наблюдава и в другите християнски страни, отхвърлили турското робство, но в тях той отдавна е приключил, за разлика от нашата страна, в която той трябва да продължи и да бъде осъществен докрай.

Считам, че Президентът на Република България, предвид и правомощията, които му дава Конституцията, следва да бъде инициатор и водещ фактор за продължаване на започнатото от дедите ни преименуване на останалите от турско робство обекти с турско-арабските им наименования.

Всички подобни инициативи и действия в миналото винаги са се ползвали с еднозначната и масова подкрепа от българските граждани. Вярвам, че тази подкрепа ще бъде получена и днес.

В качеството ми на Областен управител на Софийска област, отправям към Вас предложение за преименуване на сега наричания с останалото от османското владичество връх Мусала с името връх Свети Иван Рилски. Чуждо, нелепо и неразбираемо за българите, звучи името Мусала, за разлика от близкото, свято и най-българско, предлагано от мен наименование на върха Свети Иван Рилски.

Това е най-високият връх на Балканския полуостров и неговото наименование има отношение, не само до нас българите, но и до всички християнски народи, които живеят в региона и на Балканския полуостров, за които наименованието Мусала е не по-малко чуждо, неразбираемо и неуместно, както и за нас – българските граждани.
Историческата наука не може да ни назове името на върха отпреди османското завоевание, за да бъде възстановено то.

Във величествената планина Рила, обаче, в подножието на върха се намира светата Рилска обител, крепост на българския дух, посветена според Божия промисъл на вечния небесен закрилник и застъпник на българския народ Свети Иван Рилски.
Ето защо, няма нищо по-естествено от това върхът да бъде наречен на него – Свети Иван Рилски.

Както по-горе се позовах на съответния текст от Конституцията на Република България, за Вас остава като държавен глава да осъществите своето конституционно правомощие и да издадете съответния акт за преименуване на връх Мусала на връх Свети Иван Рилски.

С уважение,

ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
Областен управител
на Софийска област

гр. София, 31.05.2017 г.