НСИ: 22% от населението в страната живее под прага на бедността

1/4 от българите една свързват двата края.

През миналата година НСИ отчита, че линията на бедност е 351.11 лв., а с по-малко пари от тези на месец са живеели над един милион и половина души или 22% от населението на страната, предаде България Он Ер.

Според националната статистика, ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат социалните обезщетения, семейните помощи и добавки, равнището на бедност се повишава от 22 на сто до 29.5%.

Основно в бедност живеят безработните – 56.1% за 2018 г. Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-много работещи бедни са с начално и без образование – 66.2%.

С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява приблизително 2 пъти за лицата с основно образование и над 4 пъти за лицата със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е 6.2%.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 години, самотните родители с деца, както и домакинствата с три и повече деца.

Относителният дял на бедните е най-нисък в домакинства с двама възрастни и едно дете (12.0%) и в домакинства с двама възрастни под 65 години (13.3%).

От НСИ припомнят, че от 2015 г. към основния въпросник на изследването е добавен въпрос за етническата принадлежност на лицата в отговор на нарастващата нужда от информация за домакинствата по етнически признак, включително и оценки на бедността. Анкетираните лица сами определят етническата си група, а отговорът на този въпрос е доброволен

През 2018 г. най-висок е делят на бедните сред лицата, самоопределили се от ромската етническа група – 68.3%, а най-нисък – сред лицата, самоопределили се от българската.

Сред бедните от българската етническа група преобладават пенсионерите (48.7%), докато при ромската етническа група най-висок е относителният дял на безработните – 39.2%.

По отношение на работещите лица най-висок е относителният дял на работещите бедни сред ромската етническа група – 28.6%, при 26.5% работещи бедни от турската етническа група и 25.3% сред българската етническа група.

Близо 70% от ромите с начално и без образование са бедни, докато при лицата с висше образование няма нито един беден.

Хората са най- затрудните при плащането навреме на разходите свързани с жилището (27.5%). Успоредно с това 22.6% от лицата не могат да си позволят консумация на месо, пиле или риба всеки втори ден, а 19.6% от лицата не могат да посрещнат със собствени средства неочаквани финансови разходи.

Източник: Petel.bg