Няма спиране! Гинка сложи ръка и върху санирането в България. Кметът на Пазарджик я хвали

След като е на път да сложи ръка върху тока на 3 милиона българи, след като прави опити да се настани за без пари в имотите на Софийската митрополия в центъра на столицата,

фирмата „Инерком“ на Гинка Върбакова разпростря своята дейност и върху най-престижната социална програма на ГЕРБ – санирането.

Кметът на Пазарджик Тодор Попов открил вчера санираната сграда на ОУ „Христо Ботев”, чието обновяване е по договор с „ИНЕРКОМ” ЕООД със собственик и управител Гинка Върбакова и е на стойност 863 075.00 лв. без ДДС.

Договорът за възлагане на обществена поръчка BG16RFOP001-1.013-0002-C01-S-12 е подписан на 28.08.2017 г. от Екатерина Марчокова – Стоянова, упълномощена от Гинка Върбакова, съобщава местният сайт „Виделина“.

Освен ОУ „Христо Ботев”, на „ИНЕРКОМ” ЕООД са възложени от Община Пазарджик още 3 училища в областния град, а общата стойност на всичките 4 договора възлиза на 4 395 330.24 лв. без ДДС, припомня „Виделина“.

И изброява обектите:

– „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи на ОУ „Любен Каравелов”, гр. Пазарджик” – ИНЕРКОМ ЕООД, 1 140 737.68 лв. без ДДС.

Договорът за възлагане на обществена поръчка BG16RFOP001-1.013-0002-C01-S-11 е подписан на 29.08.2017 г. от Екатерина Марчокова – Стоянова, упълномощена от Гинка Върбакова. В чл. 7, ал.1 от договора е записано: „Изпълнителят няма да ползва подизпълнители….”

– „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи на СОУ „Димитър Гачев”, гр. Пазарджик” – „ИНЕРКОМ” ЕООД, 1 612 458.90 лв. без ДДС. Договорът за възлагане на обществена поръчка BG16RFOP001-1.013-0002-C01-S-3 е подписан на 31.07.2017 г. от Гинка Върбакова. В чл. 7, ал.1 от договора е записано: „Изпълнителят няма да ползва подизпълнители….”

– „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи на СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Пазарджик” – „ИНЕРКОМ” ЕООД, 779 058.66 лв. без ДДС. Договорът за възлагане на обществена поръчка BG16RFOP001-1.013-0002-C01-S-4 е подписан на 31.07.2017 г. от Гинка Върбакова. В чл. 7, ал.1 от договора е записано: „Изпълнителят няма да ползва подизпълнители….”

Обществената поръчка и при четирите училища е финансирана основно от ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020”” и обхваща изпълнение на инженеринг – работно проектиране, съгласуване, авторски надзор и изпълнение на строителни дейности в сгради от образователната инфраструктура в гр. Пазарджик.

Прави впечатление, че предметът на дейност е един и същи и никога не се ползват подизпълнители. Освен това една и съща фирма – „Инерком“ прави проектите, изпълнява строителните дейности и извършва авторския надзор върху тях. Това означавва, че Гинка Върбакова е на входа и на изхода на целия процес! И никой не може да я контролира.

Епицентър.бг припомня, че наскоро кметът на Пазарджик Тодор Попов, в разгара на скандала с ЧЕЗ, застана в защита на Гинка Върбакова, като заяви, че Върбакови са направили „най-добрата сделка в България за последните 20 години“. В отговор на журналистически въпрос дали тази сделка с ЧЕЗ ще бъде финализирана, Попов заявява: „Ще я финализираме, спокойно!“

В тазии връзка „Виделина“ посочва още, че четири от 6-те фирми, които от септември 2016-та година станаха наематели на 6-те паркинга на територията на Пазарджик и се оказаха свързани със семейство Върбакови, са между 12-те избрани от Община Пазарджик през пролетта на 2017-та година да санират жилищни сгради в областния център:

– „Контур 7” ЕООД, София обновява най-големия блок, намиращ се на бул. „Георги Бенковски” №№104, 106, 108, 110 и 112, а сумата възлиза на 1 104 720 лв. , без ДДС;
– „Транс билдинг груп” ЕООД – Пазарджик, пък санира жилищната сграда, находяща се на ул. „Райко Алексиев” №№43 и 45, и ул. „Проф. Иван Батаклиев” №12, за сумата от 791 160 лв. , без ДДС;

– „Кантос БГ” ЕООД – с. Семчиново, се е сдобило с многофамилна жилищна сграда на ул. „Райко Алексиев” №№1, 3 и 5, за 645 015.20 лв., без ДДС;

– „Торис БГ” ЕООД – с. Симеоновец, е с най-скромната задача от 4-те фирми, тя обновява жилищния блок на ул. „8-ми март” №6А, Б и В, за 534 546 лв. без ДДС.
Общата сума, която четирите дружества трябва да получат от санирането, възлиза на 3 милиона 75 хиляди 441 лева, което представлява точно 34.1% от всички средства за годината, които ще дойдат от данъкоплатците чрез Българската банка за развитие

Източник: Епицентър.бг