Обмислят да изграждат бежански център в Плевен

Провеждат се огледи на неизползваемите сгради на бившата Школа за запасни офицери „Христо Ботев“ в Плевен от държавни институции за изграждането в тях на бежански център от затворен тип.

Това заяви народният представител от „БСП лява България“ Васил Антонов по време на петъчния парламентарен контрол. Той отправи въпрос към министъра на отбраната Николай Ненчев – „Каква част от сградния фонд и съоръженията на бившата Школа за запасни офицери се използва към този момент и какви са намеренията на министерството на отбраната по отношение на бъдещото разпореждане с неизползваните имоти?“

В отовора си министър Ненчев посочи варианти за съдбата на неизползваемите сгради – обявяване на търг за отдаване под наем или безвъзмездното им предоставяне на Общината или други институции, които мотивирано заявят такова искане.
На общия и лишен от конкретика отговор, плевенският депутат репликира:

„Заобикаляте актуалността на въпроса! Ще бъдат ли използвани сградите за изграждането на бежански център от затворен тип?“

Министърът отхвърли тази възможност без да изясни защо три министерства и Агенцията за бежанците от близо месец извършват проверка в бившата Школа за запасни офицери в Плевен.

„Поставих този въпрос на министър Ненчев, защото е изключително актуален. Аз, предполагам и Вие, знаем мнението на съгражданите ни от Плевен и областта по въпроса. Бих искал да чуя ясна позиция от страна на кмета и ръководството на Община Плевен. Изчакването и бездействието не са в ничий интерес“, каза Васил Антонов, когото потърсихме за коментар по темата.

Школата за запасни офицери „Христо Ботев“ – Плевен бе закрита на 28.05.2008 г. в рамките на реформата в Българската армия. В момента в част от нея се помещава Военно формирование 22160./Плевен за Плевен