Официално: Всеки 7-ми висш чиновник или властник крие доходи, имоти, капитали на родна територия

Официално:

ВСЕКИ СЕДМИ ВЛАСТНИК КРИЕ ДОХОДИ И КАПИТАЛИ У НАС!

*** А неофициално? А чрез брат,чеди прочие роднини и подставени лица? А в чужбина и офшорките?!

И така, на фона на имотни скандали – апартаментгейт, къщи за гости, пасивност на държавни органи най-сетне официално се оказа следното според съобщение на Комисията на противодействие на корупцията, пред която властниците подават декларации.

– 5 116 задължени лица, с ежегодна декларация;
От тях 738 с несъответствия.
Несъответствиа означава данни за недекларирани притежавани и придобити:
– дялови участия;
– доходи от трудови правоотношения;
– парични средства по банкови влогове и банкови сметки;
– дадени обезпечения в размер на милиони лева/евро;
– притежавани имоти;
– участия в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел и извършване на дейност като едноличен търговец.

Това са министри, депутати, председатели и заместник – председатели на държавни агенции и комисии, ръководители на бюджетни организации, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от европейските фондове и програми, кметове, председатели на общински съвети и главни архитекти на общини; изпълнителни директори и управители на болнични заведения; ректори на университети; началници на митнически пунктове, шефове на държавни ловни стопанства…

____________________________

Според тези данни ВСЕКИ СЕДМИ ВИСШ ЧИНОВНИК ИЛИ ВЛАСТНИК крие доходи, имоти, капитали на родна територия.
ОФИЦИАЛНО!
А НЕОФИЦИАЛНО?
А чрез брат,чеди прочие роднини и подставени лица?
А в офшорките и чужбина?!
__________________________

Липсата на реални законови санкции за тези лица показва корупционната солидарност на политическата каста у нас.
Демонстрира, че разкритията за корупция са частични – само дотолкова, доколкото обслужват интереси на един или друг властово-капиталов клан в борбата им за кокала.

А най-простото решение би било приемането на един законов текст, че при неподадена декларация или несъответствие в нея съответното лице задължително подлежи на незабавно освобождаване от поста му.

Григор Лилов, Фейсбук