Орденът на илюминатите и неговите тайни

Орденът на илюминатите и неговите тайни

Орденът на илюминатите е официално основан на 1 май 1776 година, но неговото създаване е започнало много преди тази дата. Неговият основател Адам Вайсхаупт е доста разучавал тайните общества, като масони, розенкройцери, ротарианци и други, експериментирал е в тях и може да се каже, че е поставил началото на психологията, като наука. Въпреки, че Адам Вайсхаупт е професор по философия, е открил изкуството на манипулацията и е започнал своите експерименти върху масите от хора.

През 18 век професорите и академиците са били членове на Ордена на йезуитите, а университетите са били следени от Ватикана. Адам Вайсхаупт е получил своето строго обучение при йезуитите. Той е усвоил от тях тънкостите при създаването на тайна организация. В по-късен етап, когато основава Орденът на илюминатите, го прави по структура и организация, като Ордена на йезуитите.

Орденът на илюминатите е изграден от две нива. Първото ниво е обвивката или както Адам Вайсхаупт я нарича тялото, а второто ниво е ядрото – мозъкът. Първото ниво има за цел да замаскира истинската същност на Ордена на илюминатите, да създаде удобната за тях илюзия, по която да се водят и направляват човешките маси.

В първото ниво или тялото Адам Вайсхаупт заимства от масоните, розенкройцерите, тамплиерите, ротарианците и другите тайни общества, като им копира окултно-езотеричните ритуали. Нещо повече Адам Вайсхаупт се възползва от манията по Египет по онова време и решава да изманипулира историята, така че да предаде тежест на Ордена на илюминатите за неговия произход.

Второто ниво на ордена е ядрото или мозъкът. В него са намирали място главно научните среди, като професори и академици, както и други хора с рационално мислене и носители на научни познания. Целта на второто ниво е да се постигне контрол върху постиженията на науката. Според Адам Вайсхаупт владеенето на науката е светлината към бъдещето. Бъдещето за него не е непредвидимо, ако са в ръцете ти научните постижения.

Взаимовръзката между първо и второ ниво е създадена по много добър начин. Във второ ниво се използват всички похвати на науката за създаването на идеална илюзия. Тази илюзия се посява в мозъците на хората по първото ниво на ордена. Де факто членовете на Ордена на илюминатите, които са от първо ниво са използвани, като опитни мишки. Тях са ги заблуждавали с илюзии, на които те са сляпо вярвали. Веднъж посети семената на илюзията в тях са ги разпространили и сред останалите маси от хора. Неслучайно Адам Вайсхаупт казва: „Познанието за нас – вярата за тях“. Чрез познанието илюминатите създават илюзия, в която хората вярват, а вярвайки в нея, те са и направлявани.

Например преди Френската революция бедните във Франция са били освободени от данъци. Орденът на илюминатите обаче успява да им създаде илюзията, че ако се махне кралската власт и бедните ще са добре. След края на Френската революция се приема конституцията на Франция, където всички граждани са равни пред закона и ще трябва да си плащат данъците. Тоест бедните преди революцията не са плащали данъци, а след нея ще плащат. Това е само един малък пример как илюминатите създават илюзии, като използват всякакви познания за манипулиране на масите и създават нови.

В днешно време структурата на Ордена на илюминатите от две нива доста обърква хората и това води до създаването на редица конспирации свързани с тях. Това е успех за илюминатите, понеже така те не са истински разкрити, кои са, с какво точно се занимават и как постигат такъв голям контрол над хората по света.