Орденът на илюминатите и постигането на Нов световен ред

Орденът на илюминатите и постигането на Нов световен ред
колаж: Bultimes.bg

Идеята за Нов световен ред не е нова, а датира още от края на 17-ти век и началото на 18-ти век. Тя е възникнала първоначално в Новия свят (така са наричали Америка преди), където болшинството от хората били намерили спасение от религиозното и монархическо потисничество на стария континент.

В Европа също искали промяна, защото хората изнемогвали от монархическата и религиозна схватка, която им се упражнява. Редица тайни общества се създавали, които имали просвещенски характер и търсели начини за намаляване на властта на монархията и религията. Тези тайни общества обаче не били организирани и имало много слаба координация между тях. Имало голямо желание за промяна, но страхът си казвал думата и липсвали почти всякакви действия.

вижте още: Масонството и илюминатите

Това продължило до създаването на Ордена на илюминатите на 1 май 1776 година, които в последствие обединили голяма част от тайните просветителски общества за общо действие. През същата година Америка обявява своята независимост, като държава Съединени Американски Щати и отхвърля господството на Британската корона. Тринайсет години по-късно пламва и Френската революция.

Революциите обаче не са крайната цел на Ордена на илюминатите. Адам Вайсхаупт набелязва първоначално 4-ри точки, които орденът трябва да следва при създаването на Нов ред в Европа първо, а после и в останалия свят или Нов световен ред.

1. Премахване на частната собственост

Адам Вайсхаупт е бил противник на частната собственост, която според него създавала изкуствено неравноправие между хората. Едните имали прекалено много, за сметка на другите, които живеели в нищета и без нищо. Той нарича частната собственост и враг на просвещението, защото много талантливи мозъци не можели да си развият възможностите.

2. Отнемане на наследствата и прекратяване на наследствеността

Орденът на илюминатите презирал унаследяването на титли и земи. За тях не е било справедливо да се получава титла по наследство, а да се дава спрямо познание, което би било от полза за цялото общество. Адам Вайсхаупт в своите речи споменава за общество, където всеки ще има толкова, колкото му е нужно и всички ще бъдат третирани наравно, без да се гледа за тяхното потекло или религиозни възгледи.

3. Разбиване на традиционното семейство

Традиционното семейство по онова време е държало жената в пълно подчинение, без право на образование или пък каквото и да е мнение. Орденът на илюминатите е искал да има полово равенство между мъжете и жените, като по този начин да се промени структурата на традиционното семейство. Адам Вайсхаупт казва, че жената трябва да има равни права с мъжа, понеже и тя е човешко същество, като него. Жените носят също умове, а илюминатите много държат те да се развиват и да творят нови постижения.

4. Унищожаване на религиите

През 18-ти век Ватиканът и инквизицията са все още господствали на по-голяма част от стария континент. В почти всички университети преподавали йезуити, а научните дисциплини били сведени до това, което съвпадало с религията. Орденът на илюминатите ненавиждал църквата и религията, понеже за тях тя убивала науката и унищожавала познанието. Адам Вайсхаупт казва, че един ден ще се постигне свят основан на науката, а не на религиозното „проклятие“.

вижте още: В какво вярват масоните и илюминатите?

Орденът на илюминатите го реализират този план бавно и постепенно от над 200 години насам. Те са успели да дадат права на жените и да премахнат влиянието на църквата, както и донякъде да обезличат унаследените титли при монархиите. В днешно време монархиите нямат почти никаква власт, а са по скоро нещо, като музейни експонати.