Организаторите на Протеста, който ще се състои на 11.09.2017г. пред Парламента в 17:00 часа! Пуснаха Петиция – Декларация за правото ни на живот!

Петиция – Декларация за правото ни на живот в Република България!

Подпишете и разпространете масово датата на Протеста е 11.09.2017 г.

https://www.peticiq.com/nacional_protest#form

Пред Парламента в 17:00 часа!

Единни за Промяна!

Има Такъв Народ!

СЦЕНАРИЙ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПЕРМАНЕНТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ЦЕННОСТНА КРИЗА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Признаване необходимостта от радикални действия за оздравяване политическия и социалния климат в страната с основни цели:

Превръщане на България в пълноценен член на ЕС и изпълнение на всички препоръки за реформи забавени през поседните 10 години. Специално внимание ще бъде отделено на все още неизпълнените формални критерии за изпълнение на Стратегия 2020 и възстановяване на финансирането по всички договорени с ЕС наионални програми за развитие;

Възстановяване на правовия ред в държавата и прекъсване на съществуващите порочни връзки между бизнес и политика, като основен генератор на корупцията по високите етажи на властта;

Търсене на отговорност от всички политически партии и политици участвали в разграбването и унищожаването на държавостта, за целия период на прехода. Гарантиране на обективен и справедлив съдебен процес за всички участвали в процеса на разграбването и корупцията

Стартиране на национален план за спасение, с който се цели да се преодолее негативното влияние и геноцид над населението наложено с помощта на държавната администрация от монополи и картели. Въвеждане на пазарните принципи във всички сфери на икономиката.

Предприемане на незабавни мерки целящи най-уязвимите социални групи. Създаване на реална социална политика.

2. Предизвикване на конституционна криза с основни цели:

Саморазпускане на парламента и отставка на правителството;

Суспендиране на конституцията;

Разтуряне на всички политически партии участвали в геноцида над българския народ;
Уволнение на целия репресивен апарат на държавата – полиция, ДАНС и разни други агенции използвани за натиск върху бизнеса и гражданите;

Предоставяне на властта на народа чрез директна демокрация. Избор на експертно правителство директно от народа, което да е подкрепено институционаллно от Президента, като гарант за демокрацията в защита на интересите на народа;

3. Политическа програма.

Дефиниране на преходен период за осъществяване на необходимите реформи под управлението на избраното експертно правителство и съществуващия президент, като гарант. Хоризонта на управлението ще е до изпълнение на всички точки по текущата программа;

Покана на ЕС наблюдатели, като гарант на демократичните процеси за времето на преходния период, пряка комуникация с европейските институции.

Разпределение на власта за периода на прехода между изпълнителна власт и президента, който ще има основна роля в одобрението на законодателната дейност на изпълнителната власт. При липса на единство между двете институции по конкретни въпроси ще се упражнява пряка демокрация, чрез референдуми.

Сформиране на екип за изработване на нова конституция – президентска република, двукамарен парламент;независимост на държавния апарат, вкл. Полиция, армия, образование, от политически партии;

Приемане на обещаната подкрепа и опит на германското правителство, за конституционната реформа;

Приемане на конституцията с помощта на директната демокрация, чрез референдум;
Сформиране на екип за изработване на нови, ясни и директно приложими закони – ГКП, НКП и пр….с краен времеви хоризонт до 18 месеца;

Въвеждане на местно самоуправление , до голяма степен независимо от централната власт ; изборност на всички органи за местно самоуправление до област вкл.;

Радикална правосъдна реформа. До въвеждането й – работа на извънредни съдилища за криминални престъпления. Незабавна репресия за всички прояви на незаконосъобразни действия;

Прекратяване на преходния период и провеждане на първи честни избори, съгласно приетата конституция.

4. Програма за информираност и прозрачност.

Осуигуряване на програмно време в националните радио и телевизия за разясняването на всички аспекти и задкулисие по време на прехода 1989-2017

Приемане на тежки икономически санкции за медии, които се използват за пропаганда и дезинформация на населението от страна на задкулисието, и по конкретно в частен интерес;

Осигуряване на прозрачност на всяка стъпка предприета от експертния кабинет, реално обществено обсъждане и при разнопосочни мнения сред населението свикване на референдуми.

5. Икономически мерки

Спазване на препоръките на Световна банка в сектор финанси за осъществяване на бърза финансова стабилност – регулация отговаряща на Базел 3 критериите, решение на проблемите с вътрешната задлъжнялост

Спешни социални мерки – гарантиране на сегашния обем на всички социални плащания, мерки за възстановяване на пенсионните фондове и поетапно нарастване на пенсиите, създаване на адекватна социална программа.

Гарантиране свободата на частния бизнес;

Абсолютни гаранции и защита на частната собственост;

Организаторите на Протеста още веднъж искат да заявят своите намерения и да подчертаят дебело, че те нищо не ви Обещават.

Но също така Ви молят да Повярвате в себе си и да си Обещаете на себе си, че ще се борите, за да върнем Държавата България на хората.