Организаторите на протеста от чужбина: Медиите дискредитираха протеста, защото са на хранилка на ГЕРБ! Няма да спрем дотук

Публикуваме без редакция писмото на Николай Маринов от dogovorat.com

„След 9 години еднолично управление на ГЕРБ, Бойко Борисов успя да върне българите от чужбина.

За голямо съжалени тези хора не се върнаха, заради просперитет на държавата или за да работят тук, те се върнаха за да протестират.

Всички българи за толкова години преход станахме свидетели само и единствено на разпад на държавността. Държавата е окупирана от една шепа хора, които разпределят порциите на приближените до тях олигарси и подхвърлят трохички на своите симпатизанти, за да им ръкопляскат.

Корупцията и безнаказаността е сковала държавата и това вече се приема от всички като нещо нормално. Скандалите и абсурдите в държавата са ежедневни, но всички медии услужливо ни втълпяват, че цари някаква стабилност и нещата са повече от розови.

Повечето медии дори решиха да заклеймят протеста на българите от чужбина и да го дискредитират, което е повече от абсурдно. Но това си има своето логично обяснение.

Медиите в България не са свободни и това е обществена тайна за всички, защото те са зависими от рекламодатели, близки до властта. Те също са на държавна хранилка и не може да очакваме, да бъдат коректив на управлението, което всъщност ги храни. Медиите не задават въпроси, те са се превърнали в говорители на управляващите, нещо като пресцентър на ГЕРБ.

Въпреки това, хората започнаха да надигат глава и благодарение на социалните мрежи успяха да организират граждански протест пред парламента на 16 септември 2018 година.

Организаторите на протеста обявиха, че това е само репетиция за днешния протест, който ще започне в 12:00 часа.

Протестът пред парламента продължава на 17-ти септември от 12:00 часа.

Българи от всяка точка на България и света се събираме отново и с по-голяма сила пред парламента в София!

Оставка, съд, смяна на системата!

Безсрочен протест до оставката на Борисов 3. Съд за всички управляващи мафии от 1989 година до сега!

За какво се борим?

Национален референдум за съд.

Въпроси с национално значение за пряко решаване от гражданите чрез национален референдум:

Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени, след като разгледа и реши по същество въпроса за провеждането на публичен наказателен съд (процес) за всички извършили престъпление политически лица (президенти, министър – председатели, министри, заместник – министри, народни представители, областни управители и кметове), участвали в управлението на страната за периода 1990 – 2018 г. и конфискация на цялото им имущество, придобито по престъпен начин?

Искате ли в Наказателния кодекс да се включи престъплението „незаконно обогатяване“ от Конвенцията за корупцията на ООН, която България е ратифицирала?

Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени, след като разгледа и реши по същество въпроса за разпределяне на конфискуваните средства при провеждането на публичния наказателен процес срещу политиците за здравеопазване, образование и пенсии?

Искате ли Народното събрание да инициира свикването на Велико народно събрание за :

Упражняване на законодателната власт от народа (всички граждани с избирателни права) чрез референдуми, посредством електронно гласуване;

Въвеждане на пряк избор от народа на председателя на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Главния прокурор, както и членовете на Висшия съдебен съвет;

Промени в статута на председателя на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Главния прокурор по отношение на намаляване на мандата им от седем на пет години, както и уреждане на ясно разписани основания и ред за търсене на отговорност от тях;

Правото на суверена (народа) да отзовава всеки от своите избраници – народни представители, кметове, отделни министри или целия кабинет, ръководителите на съдебните органи и т.н.;

Създаване на Антикорупционна прокуратура извън структурата на съдебната система, която да осъществява държавно обвинение по определен кръг престъпления, успоредно с Прокуратурата на Република България;

Искате ли да се гласува и дистанционно по електронен път чрез блокчейн система на изборите и референдумите?

Искате ли задължително да се произвежда национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 хил. подписа, събирани в продължение на не повече от 1 година и приемане на предложението/ята при участвали в гласуването 2 млн. избиратели, от които повече от половината гласували с „да“?

Искате ли народните представители и министър – председателя да подписват юридически акт с избирателите, чрез който да им се търси отговорност за неизпълнение на предложената от тях предизборна политическа програма?

Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени след като разгледа и реши по същество въпроса за обвързване размера на работната заплата на народните представители с три минимални брутни работни заплати и премахване на всички полагащи им се допълнителни суми и привилегии по сегашното законодателство?

Искате ли ръководните длъжности в държавната администрация (председатели на изпълнителни агенции и комисии,директори на главни дирекции, дирекции, началници на отдели и сектори)и тези на търговските дружества с над 50 % държавно или общинско участие, да се избират от служителите на съответното структурно звено, чрез пряко и тайно гласуване?

Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени за създаване на обществени съвети към възложителите на обществени поръчки, концесии и управляващите органи на оперативните програми за финансиране с евросредства, а инвестиционни проекти със стойност над 100 млн. лв., включително концесиите, да се решават с референдум?

Искате ли електроразпределителните дружества, ВиК операторите, общественият доставчик на природен газ и един мобилен оператор да станат собственост на българските граждани?

Искате ли държавата да организира хазартните игри и приходите от тях да се разпределят целево в здравеопазване, образование и спорт?

Искате ли държавата да управлява 28 данъчни склада за течни горива и да създаде дружество за внос на такива от страни – производителки на петрол, предимно на бартерна основа петрол срещу местна продукция?

Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени за ревизия и разваляне при установени нарушения на концесионните договори и приватизационните сделки, сключени в периода 1990-2017 г.?

Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени, след като разгледа и реши по същество въпроса за тройно увеличение на таксите по концесионните договори за добив на злато, сребро, мед и други ценни и редки метали, задължително минимално участие над 20 % на държавата в дружествата за добив, включване методиката на изчисляването им в закона за концесиите и възлагане на всички видове концесии по този закон?

Искате ли финансовите средства по Общата селскостопанска политика за периода 2020-2027 да се разпределят при въвеждане на:

тавани по Първи стълб (директни плащания) и Втори стълб (програмата за развитие на селските региони) и

задължителни квоти само за млади фермери, производители на традиционни български продукти (чушки, домати, ябълки, и др.), продукти с висока добавена стойност (тоест такива за крайния потребител) и къси търговски вериги (доставки без посредници между производителя и потребителя).

Искате ли държавата да подсигури информационно, правно, научно-развойно и приложно, логистично, транспортно и рекламно обслужване на всички експортно ориентирани производства с висока добавена стойност?

Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени след като разгледа и реши по същество въпроса за осигуряване на пари от бюджета за всички доплащания, които правят осигурените български граждани в доболничната и болничната помощи и напълно безплатно зъболечение за деца до навършване на 16 годишна възраст и за лица над 60 годишна възраст?

WWW.DOGOVORAT.COM

Въпрос на време е гражданското общество да се събуди и да помете политическата мафия, която е окупирала всичко като октопод.

Българи, сега всичко е във вашите ръце. Излезте на улицата и подкрепете тези млади хора! За да има България бъдеще!

Николай Маринов