От сега трябва да е ясно, че ратифицирането на СЕТА в парламента ще срещне решителна гражданска съпротива

Политизирането на проблемът СЕТА ще ни изяде главата! Това не е партиен, а национален проблем и всеки трябва да говори и обяснява защо е такъв по същество.

Не се изкушавайте да заставате в интерес на споразумението само защото партия, на която не симпатизирате също не го одобрява и работи за неговото спиране!

Нека не забравяме, че точно политическа сила трябва да реализира спирането на СЕТА и вместо да коментирате как се справя дадена политическа сила и защо коментира този въпрос, попитайте какво прави по темата политическата сила, за която смятате да
гласувате!

Разделянето на хората на партиен принцип, когато става въпрос за жизненоважни проблеми, цели само отслабване на съпротивата и по-лесното прокарване на вредни за всички решения.

От сега трябва да е ясно на бъдещите управляващи и бъдещите обитатели на Народното събрание, че за ратифицирането на СЕТА ще срещнат решителна гражданска съпротива, да не си мислят, че могат да си правят дъвка с обещания, които няма да изпълнят или пък да неглижират съществуването на този проблем и да се правят, че не са го видели или нямат мнение!

Мариана Христова, Фейсбук