Отворено писмо (сигнал) до главния здравен инспектор – относно признаци на разширена склероза у министър-председателя…

Отворено писмо до Главния държавен здравен инспектор

г-н Ангел Кунчев

Уважаеми г-н Кунчев,
Днес лице на висша държавна длъжност показа симптомите на остра склероза, което е състояние сериозно застрашаващо сигурността на страната.

Пред десетки журналисти, лицето изпълняващо длъжността „министър-председател“, публично заяви, че не е наричал българите „прости“, нито „лош материал“.

Доколкото въпросните твърдения са безспорно доказан факт, а записите са на десетки места из Интернет, то стигам до извода, че има някакъв проблем със съзнанието на г-н министър-председателя.

Моля да извършите проверка, и да вземете мерки, съгласно Закона за здравето. В подобен случай би следвало въпросният рисков чиновник да се отстрани временно, а работата му да се поеме от някой от заместниците му.

След това органът, който го е избрал (Народното събрание) следва да избере негов постоянен заместник.

Надявам се да реагирате своевременно, в името на доброто на Република България…

С уважение: Добри Божилов

Източник: gudelnews.com