Пада националната защита на българското кисело мляко, сиренето, кашкавала и розовото масло

46 български храни и земеделски продукти са на път да останат без национална защита.

Това предвижда законопроект, според който страната ни трябва да се откаже от национална  закрила  на  географските  означения  за  земеделски продукти и храни.

В мотивите на проекта, внесен от Патентното ведомство се посочва, че  действащия  закон  трябва да се приведе в  съответствие  с изискванията  на  европейското  законодателство  и  по-конкретно  с  разпоредбите  на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г.

Според регламента  държавите  членки  нямат  право  да  предоставят  национална  закрила  на географски означения на земеделски продукти и храни. С проекта на закон се предвижда, че считано от датата на влизането му в сила, регистрацията на географските означения за земеделски продукти и храни, направена по реда на ЗМГО се прекратява.

За „Агрозона“ от Патентното ведемство посочиха, че след присъединяването на България към Европейския съюз единствената възможност да се получи закрила на земеделски продукти и храни е чрез регистрация на защитено наименование за произход или защитено географско указание по реда на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., който осигурява закрила на територията на всички държави членки на ЕС.

Посочва се още, че България е поела ангажимент да измени действащата нормативна уредба, а в противен случай ще бъде стартирана наказателна процедура срещу страната ни.

Наша справка показа, че регистрираните храни с национална защита са 46. Сред тях са българското кисело мляко, български кашкавал, бяло саламурено сирене, първомайска лютеница и др. Общо 81 са продуктите, които се ползват с географско означение, като в тях влизат розовото масло, минерални води и вина.

В прикачения файл може да видите всички продукти, получили национална защита чрез географско означение: ТУК Общественото обсъждане на законопроекта ще продължи до 19 юли.

Само преди десетина дни стана ясно, че има апетити да бъде променен Българския държавен стандарт за кисело мляко, а от асоциацията на млекопреработвателите обявиха, че става дума за чужди лобистки интереси.

Източник: agrozona.bg