Партийната власт не може да бъде прозрачна, защото ценностите на политиците са порочни и престъпни!

Всеки народен протест е предварително опорочен и предрешен!

Причината е, че искането на протестиращия народ НЕ е за смяна на системата, която е явно престъпна, а за смяна на компрометираните играчи в нея с НЕ компрометирани.

Отново обличаме някого с власт, отново делегираме на някого собствените си права, без да имаме реалната възможност, да упражняваме ефикасен контрол. Отново се уповаваме в някого! Народа не може да осъзнае, че както хората правят системата, така и системата прави хората! /Левски го е казал: „Ние сме във времето и времето е в нас! То нас изменя и ние него изменяме!“/ Ако тези „нови“ играчи не искат да сменят системата, протеста КАКВО сменя?! НИЩО! Да, „новите“ ще ви обещаят справедливост, както всички са обещавали до сега, но няма да го изпълнят, както никой не го изпълни до сега! И не само защото не искат, а защото НЕ МОГАТ! А не могат, защото системата им го налага – да протежират едни, а да ограбват други. Такава е ДИАЛЕКТИКАТА на социалното устройство на капитализма! Кой ви каза, че капитализма /демокрацията/ е справедлив? Никъде не е справедлив!

На нас ни пречи не престъпното правителство, а стереотипите в съзнанието ни, от които не можем да се освободим! Ние си въобразяваме, че разсъждаваме правилно, че оценяваме правилно – така е! Но за да направим ПРАВИЛНАТА оценка на каквото и да било, трябва да сме ИНФОРМИРАНИ! Точно затова властта КРИЕ истината за себе си от народа! Затова властта е ЗАДКУЛИСНА – всички решения взима ТАЙНО от народа!

Затова медиите са подложени на такова ухажване от властта – за да държат народа в невидение! Това е първото препятствие към ОСЪЗНАВАНЕТО ни, което препятствие ни го налагат тотално! Затова истината ще научите тук, в социалните мрежи, а не от медиите! Затова имаме шанс да променим живота, защото социалните мрежи не могат да бъдат направлявани от властта! Аз вярвам, че българите сме достатъчно умни, за да се справим сами, стига да сме осведомени!

Партийната власт не може да бъде ПРОЗРАЧНА, защото ценностите на политиците са ПОРОЧНИ и ПРЕСТЪПНИ! От тук трябва да ни стане ясно, че партийното управление е ИЗЖИВЯЛО времето си! Народът има по-високи критерии за живота и по-прогресивни възгледи от утайката на обществото, самонарекла се „елит“!

Ради Чухлев