Пеевски не ходи на работа, а взима над 3000 лв. заплата

Депутатът от ДПС Делян Пеевски е отсъствал общо 101 пъти от заседания на Народното събрание (НС) за времето от конституирането на 44-я Парламент на 19 април 2017 г. до края на януари 2018 г.

Нещо повече, всички отсъствия на Пеевски през този период са извинени.

Това става ясно от отговор на администрацията на Народното събрание до Mediapool, предоставен по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

За това време депутатът не е имал нито едно „неоправдано отсъствие“ от пленарна зала, става ясно от информация в регистъра за неизвинените отсъствия на народните избраници.

Изданието отбелязва, че това практически означава, че Пеевски, който е присъствал само на клетвата при конституирането на Народното събрание, получава пълната си работна заплата като депутат, без добавките, които му се полагат месечно за участие в специализираните комисии към НС.

Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) депутатите получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

Депутатите признават неофициално, че към момента основното им месечно възнаграждение е 3150 лева. Така макар Пеевски да не ходи на работа, той е получил над 30 000 лева от хазната за 10 месеца от началото на работата на 44-то Народно събрание. За това време Пеевски не е участвал в обсъждането или гласуването на нито един законопроект в пленарна зала или ресорните комисии.

Източник: Expert.bg